iстеу - таңдау - принципiн - жүк - көтеру - типтi - iстейтiн

|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ        |
|3 дәрежедегі СМК құжат   |ОӘК      |ОӘК 042-18-8.1.119/01-2013 |
|«Көтеріп-тасымалдау     |№ 1 баспа   |              |
|механизмдері»        |18.02.2013 ж. |              |
|пәннінің оқу-әдістемелік  |        |              |
|кешені Оқытушыға арналған  |        |              |

           «Көтеріп-тасымалдау механизмдері»
                  пәнінің

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


             5В071200 – «Машина жасау»


                мамандығы үшін


               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН


            ПӘННІҢ ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ
                 Семей 2013  Алғы сөз  1. ҚҰРАСТЫРҒАН
  Құрастырушылар: ____________С. М. Мансуров, Семей қаласының Шәкәрім
атындағы мемлекеттік университетінің «Машина жасау  технологиясы  және
механика» кафедрасының аға оқытушысы


                      «_03_» ___09____ 2013 ж.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Машина жасау технологиясы  және  механика»  кафедрасының  мәжілісінде
талқыланды
  Хаттама №  «_09_» ____09_____ 2013 ж.


  Кафедра менгерушісі ___________ С. Д. Токаев


  2.2. ИТФ оқу-әдістемелік бюросында талқыланды
  Хаттама №  «_12_» ___09_____ 2013 года.


  Төрағасы ______________ С.С. Төлеубекова


  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің жиналысында  қарастырылып,
басылымға ұсынылған
  Хаттама № «_18_» _____09______ 2013 ж.


  Төрағасы _____________ Г.К. Искакова


  №1 баспа

  Мазмұны  |1 |Қолдану аймағы                        |  |
|2 |Нормативтік сілтеме                      |  |
|3 |Жалпы мағлұматтар                       |  |
|4 |Оқытушыларға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы        |  |
|5 |Студенттердің курстық және өздік жұмыстарының тақырыптары   |  |
|6 |Пән бойынша оқу-әдістемелік карта               |  |
|7 |Оқу-әдістемелік карта әдебиеттермен жабдықталу картасы    |  |

   1. Қолдану аймағы
  «Көтеріп-тасымалдау механизмдері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 050712
– «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған. Студенттерді курстың
мазмұнымен, өзектілігі мен қажеттілігін, курс саясатымен және бұл пәнді оқу
барысында алатын білімдері мен дағдылануын таныстыру.  Оқу-әдістемелік
кешені пәнді оқыту кезінде негізгі нұсқау болып табылады.


   Курстың пререквизиттары:
      • инженерлік графика;
      • материалдар кедергісі;
      • машиналар бөлшектері және құрастыру негіздері
      • материал тану


   Курстың постреквизиттары:
      • технологиялық жабдықтар;
      • дипломдық жоба.
   2. Нормативтік сілтеме


   «Көтеріп-тасымалдау механизмдері» пәнінің  оқу-әдістемелік  кешені
келесі құжаттардың ұсынысымен және талаптарына сәйкес осы пәннің оқу
процесін ұйымдастыру тәртібімен тағайындалған және құрастырылған:
   2006 жылдың 1 қыркүйекте, № 671 Қазақстан Республикасы білім және
ғылым министрлігі бұйрығымен енгізілген және бекітілген 050712 – «Машина
жасау»  мамандығы бойынша білім берудің  Мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты МЖМС ҚР 3.08.353-2006 бойынша құрастырылған.
   3. Жалпы мағлұматтар


  • Оқытушының аты-жөні - Мансуров Самат Мухаметказыұлы
  • «Машина жасау технологиясы және механика» кафедрасы
  • Байланыс қатынасы – Семей қаласы, Глинка көшесі 20 А, 406, 609 ауд.
  • Сабақ өткізетін аудиториялар № 603, а
  • Пәнің аталуы – «Көтеріп-тасымалдау механизмдері»
  • Кредит саны – 3
  • Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі


            Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі


  |Курс|Семестр|Кредиттер|Дәріс|МС |ОСӨЖ  |Барлығы |Бақылау  |
|  |    |     |   |  |    |    |формасы  |
|3  |6   |3    |15  |15 |30   |60   |Емтихан, кж|


   4. Оқытушыларға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы


   |Тақырыптардың аты және мазмұндары         |Сағат  |Әдебиет    |
|                         |саны   |        |
|Дәріс сабақтары                               |
|Кіріспе                      |     |1 – 5-8 бет  |
|Жоспар:                      |1    |2 – 5-13 бет |
|1. Кiрiспе.                    |     |        |
|2. Механикалық құралдардың мақсаты.        |     |        |
|Үздiксiз жұмыс iстейтiн машиналар         |1    |1 – 48-67 бет |
|Жоспар:                      |     |3 – 9-165 бет |
|1. Үздiксiз жұмыс iстейтiн машиналар туоалы жалпы |     |10 – 80-206  |
|мәлiметтер..                   |     |бет      |
|2. Таспалы конвейерлер. Жалпы мәлiметтер.     |     |11 – 54-93 бет|
|Шынжырлы конвейерлер.               |1    |2 – 166-186  |
|Жоспар:                      |     |бет      |
|Шынжырлы конвейерлер.               |     |3 – 166-186  |
|2. Динамикалық күштер Төсемдi конвейерлер.    |     |бет      |
|                         |     |5 – 233-251  |
|                         |     |бет      |
|                         |     |8 – 84-107 бет|
|                         |     |10 – 233-281  |
|                         |     |бет      |
|                         |     |11 – 94-128  |
|                         |     |бет      |
|Төсемдi конвейерлер.               |1    |2 – 166-186  |
|Жоспар:                      |     |бет      |
|Төсемдi конвейерлер.               |     |3 – 166-186  |
|2. Динамикалық күштер.              |     |бет      |
|                         |     |5 – 233-251  |
|                         |     |бет      |
|                         |     |8 – 84-107 бет|
|                         |     |10 – 233-281  |
|                         |     |бет      |
|                         |     |11 – 94-128  |
|                         |     |бет      |
|Аспалы конвейерлер.                |1    |1 – 224-283  |
|Жоспар:                      |     |бет      |
|Аспалы конвейерлер.                |     |10 – 309-350  |
|Құрылымдары, элементтері мен тораптары. Негізгі  |     |бет      |
|есептік байланыстар.               |     |11 – 137-150  |
|                         |     |бет      |
|Элеваторлар мен көтергiштер.           |1    |1 – 94-241 бет|
|Жоспар:                      |     |3 – 328-350  |
|1 Элеваторлар мен көтергiштер.          |     |бет      |
|2. Мақсаты, пайдалану аймақтары.         |     |10 – 287-308  |
|                         |     |бет      |
|                         |     |11 – 164-194  |
|                         |     |бет      |
|Инерциялық және шығыршықты конвейерлер.      |1    |3 – 328-350  |
|Жоспар:                      |     |бет      |
|1. Инерциялық конвейерлер.            |     |10 – 287-308  |
|2. Шығыршықты конвейерлер.            |     |бет      |
|Жүк көтергiш машиналар              |1    |1 – 196 бет  |
|Жоспар:                      |     |2 – 59-82 бет |
|1. Жүк көтергiш машиналар             |     |1 – 207-208  |
|2. Жұмыс режимдерi және есептiк жүктемелер.    |     |бет      |
|3. Икiмдi көтеру элементтерi           |     |2 – 101-115  |
|4. Жүктi қармау құралдары             |     |бет      |
|                         |     |1 – 203-205  |
|                         |     |бет      |
|                         |     |2 – 101-115  |
|                         |     |бет      |
|Полиспастар мен барабандар.            |1    |1 – 206-207  |
|Жоспар:                      |     |бет      |
|1. Полиспастар мен барабандар.          |     |2 – 115-130  |
|2. Құрылымдары мен арқанды бекiту әдiстерi.    |     |бет      |
|Икiмдi көтеру элементтерi             |1    |1 – 196 бет  |
|Жоспар:                      |     |2 – 59-82 бет |
|1. Икiмдi көтеру элементтерi           |     |1 – 207-208  |
|2. Жүктi қармау құралдары             |     |бет      |
|                         |     |2 – 101-115  |
|                         |     |бет      |
|                         |     |1 – 203-205  |
|                         |     |бет      |
|                         |     |2 – 101-115  |
|                         |     |бет      |
|Тоқтаткыштар мен тежегiштер.           |1    |1 – 217-219  |
|Жоспар:                      |     |бет      |
|1. Тежегiштер                  |     |2 – 133-141  |
|2. Тоқтаткыштар                  |     |бет      |
|Жүк көтеру механизмдерi.             |1    |1 – 230-233  |
|Жоспар:                      |     |бет      |
|1. Жүк көтеру механизмдерi            |     |2 – 199-222  |
|2. Жетегін жинақтау.               |     |бет      |
|Жүк көтергiш машиналардың қозғалыс механизмi.   |1    |1 – 233-237  |
|Жоспар:                      |     |бет      |
|1. Жүк көтергiш машиналардың қозғалыс механизмi  |     |2 – 241-294  |
|2. Таңдау және қосылу мен тежелу кезiндегi    |     |бет      |
|динамикалық күштердi есептеу.           |     |        |
|Жебе қолтығын бұру және өзгерту механизмі.    |1    |1 – 233-237  |
|Жоспар:                      |     |бет      |
|1. Жебе қолтығын бұру және өзгерту механизмі   |     |2 – 241-294  |
|2. Құрылымдар мен негiзгi есептiк байланыстар.  |     |бет      |
|Жылжымалы крандардың орнықтылығы.         |1    |1 – 233-237  |
|Жоспар:                      |     |бет      |
|1. Жылжымалы крандардың орнықтылығы        |     |2 – 241-294  |
|2. Есептеу және таңдау.              |     |бет      |
|Манипуляторлар мен роботтар            |1    |1 – 288-298  |
|Жоспар:                      |     |бет      |
|Манипуляторлар мен роботтар            |     |5 – 266-328  |
|2. Жұмыс iстеу принципi. Құрылымдары.       |     |бет      |
|Өндiрiстiк өнеркәсiптердiң қоймалары       |1    |1 – 288-298  |
|Жоспар:                      |     |бет      |
|1. Өндiрiстiк өнеркәсiптердiң қоймалары.     |     |5 – 266-328  |
|2. Дана жүк қоймалары.              |     |бет      |
|3. Үйме жүк қоймалары.              |     |        |
|Машықтану сабақтары                             |
|Таспалы конвейердi есептеу. Таспаны таңдау. Трасса|     |1 – 288-298  |
|схемасын таңдау. Керуге есептеу. Қосылу мен    |     |бет      |
|тежелуге тексеру.                 |1    |5 – 266-328  |
|                         |     |бет      |
|Төсемдi конвейердi есептеу. Жүрiс бөлiмдерiн   |1    |2 – 14-16 бет |
|таңдау. Керуге есептеу. Қосылу мен тежелуге    |     |        |
|тексеру.                     |     |        |
|Аспалы конвейердi есептеу. Жүктiк аспаны таңдау. |1    |1 – 55-67 бет |
|Ауыстырғыш құрылғының құрылымдары.        |     |3 – 129-141 бет|
|                         |     |8 – 267-337  |
|                         |     |бет      |
|                         |     |10 – 137-178  |
|                         |     |бет      |
|Элеваторлар мен көтергiштердi есептеу. Таңдау мен |1    |1 – 71-75 бет |
|құрылымдары. Есептеу ерекшелiктерi.        |     |3 – 173-178  |
|                         |     |бет 8 –    |
|                         |     |345-350 бет  |
|Қолмен iстейтiн лебедканың жұмыс iстеу принципiн |2    |1 – 224-283  |
|зерттеу.                     |     |бет      |
|                         |     |10 – 309-350  |
|                         |     |бет      |
|                         |     |11 – 137-150  |
|                         |     |бет      |
|Қолмен жұмыс істейтін тальтердiң құрылымы мен   |1    |3 – 342-345  |
|жұмыс iстеу принципiн зерттеу.          |     |бет      |
|                         |     |8 – 369-381  |
|                         |     |бет      |
|                         |     |10 – 287-308  |
|                         |     |бет      |
|В 103 М типтi злектртальдiң құрылымы мен жұмыс  |1    |8 – 369-381  |
|iстеу принципiн зерттеу.             |     |бет      |
|ТКТ-200 типтi қалыпты тежегiштiң құрылымы мен   |1    |2 – 14-16 бет |
|жұмыс iстеу принципiн зерттеу.          |     |        |
|Жүк көтеру механизмiн есептеу. Икiмдi элементтi, |1    |2 – 14-16 бет |
|полиспастты, барабан құрылымын тандау және    |     |        |
|берiктiкке есептеу. Электрқозғалтқышты қосылуға  |     |        |
|және тоқтауға тексеру.              |     |        |
|Жетекшi дөңгелектерi бар қозғалыс механизмiн   |1    |9 – 377-389  |
|есептеу.                     |     |бет      |
|Тарту арқаны бар қозғалыс механизмiн есептеу.   |1    |8 – 51-94 бет |
|                         |     |9 – 121-131  |
|                         |     |бет      |
|Қолмен iстейтiн домкраттардың жұмыс iстеу    |1    |8 – 99-126 бет|
|принципiн зерттеу.                |     |9 – 131-146  |
|                         |     |бет      |
|ТКТ-300М типтi қалыпты тежегiштiң құрылымы мен  |1    |1 – 288-298  |
|жұмыс iстеу принципiн зерттеу.          |     |бет      |
|                         |     |5 – 266-328  |
|                         |     |бет      |
|Өнiмдiлiктi және электр тиегiштiң қажеттi санын  |1    |1 – 288-298  |
|анықтау. Маршруттың түрiн және тиеп-түсiру    |     |бет      |
|жұмыстарын орындаудың нормативтiк уақытын анықтау.|     |5 – 266-328  |
|Өндiрiстiк роботтар мен манипулятордың      |     |бет      |
|конструкцияларының структуралық талдауы.     |     |        |
   5. Студенттердің курстық және өздік жұмыстарының тақырыптары


  Таспалы конвейер
  Төсемді конвейер конвейер
  Шөмішті төсемді элеватор
  Шөмішті шынжырлы элеватор
  Шынжырлы көлбеу элеватор
  Аспалы жүкті тасушы конвейер
  Аспалы жүкті итергіш конвейер
  Бұрандалы көлденең конвейер
  Тербелмелі көтергіш
  Көпірлі кранның арбашасы
  Консольді бұралатын кран
  Қабырғадағы бұралатын кран
  Қозғалмайтын колоннадағы бұралатын кран

1. 6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДIСТЕМЕЛIК /ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ/ КАРТА

2.
|№ |          |Көрнектi |Машықтану       |Материал-|Бақы-л|
|  |Дәріс тақырыбы   |құрал,  |сабақтары       |дың   |ау  |
|  |          |тәжiрибе-|           |жабдық-та|түрi |
|  |          |лiк   |           |ры    |   |
|  |          |нұсқаулар|           |     |   |
|  |          |, ТОҚ  |           |     |   |
|  |Кiрiспе.      |     |           |     |   |
|  |Көтеріп-тасымалдау |     |           |     |   |
|  |механизмдері – еңбек|     |           |     |   |
|1 |өнiмдiлiгiн асырудың|     |           |     |   |
|  |және өнiмнiң өзiндiк|Плакаттар|           |     |   |
|  |құнын азайтудың   |     |           |     |   |
|  |негiзi.       |     |           |     |   |
|  |Механикалық     |     |           |     |   |
|  |құралдардың мақсаты |     |           |     |   |
|  |мен маңызы.     |     |           |     |   |
|  |Көтеру-тасымалдау  |     |           |     |   |
|  |машиналарының ақырғы|     |           |     |   |
|  |жетістіктерi.    |     |           |     |   |
|  |Негiзгi түсiнiктер |     |           |     |   |
|  |мен терминдер.   |     |           |     |   |
|  |Жүктердiң, жүк   |     |           |     |   |
|  |жүрiстерiнiң және  |     |           |     |   |
|  |олардың       |     |           |     |   |
|  |параметрлерiнiң   |     |           |     |   |
|  |жiктелуi.      |     |           |     |   |
|  |Үздiксiз жұмыс   |     |Таспалы конвейердi  |     |Курс-т|
|  |iстейтiн машиналар |     |есептеу. Таспаны   |     |ық  |
|2 |туоалы жалпы    |     |таңдау. Трасса    |     |жұмыс |
|  |мәлiметтер.     |Плакаттар|схемасын таңдау.   |     |   |
|  |Жiктелуi. Есептiк  |     |Керуге есептеу. Қосылу|     |   |
|  |жүктелулер. Тарту  |     |мен тежелуге тексеру. |     |   |
|  |органы бар     |     |           |     |   |
|  |конвейерлер. Оларды |     |           |     |   |
|  |есептеудiң жалпы  |     |           |     |   |
|  |әдiстерi.      |     |           |     |   |
|  |Таспалы конвейерлер.|     |           |     |   |
|  |Құрылымы, құраушы  |     |           |     |   |
|  |элементтерi мен   |     |           |     |   |
|  |тораптары. Негiзгi |     |           |     |   |
|  |есептiк байланыстар.|     |           |     |   |
|  |Шынжырлы      |     |           |     |   |
|  |конвейерлер.    |     |           |     |   |
|  |Жiктелуi және    |Плакаттар|           |     |   |
|3 |құрылымдық схемалар.|     |           |     |   |
|  |Конвейерлiк     |     |           |     |   |
|  |шынжырлардың    |     |           |     |   |
|  |түрлерi. Динамикалық|     |           |     |   |
|  |күштер. Негiзгi   |     |           |     |   |
|  |есептiк байланыстар.|     |           |     |   ||  |Төсемдi конвейерлер.|     |Төсемдi конвейердi  |     |Курс-т|
|  |Топтасуы және    |     |есептеу. Жүрiс    |Плакаттар|ық  |
|4 |құрылымдары.    |Плакаттар|бөлiмдерiн таңдау.  |     |жұмыс |
|  |Жiктелуi және    |     |Керуге есептеу. Қосылу|     |   |
|  |құрылымдық схемалар.|     |мен тежелуге тексеру. |     |   |
|  |Негiзгi есептiк   |     |           |     |   |
|  |байланыстар.    |     |           |     |   |
|  |Аспалы конвейерлер. |     |Аспалы конвейердi   |     |Курс-т|
|  |Құрылымдары,    |Плакаттар|есептеу. Жүктiк аспаны|Плакаттар|ық  |
|5 |элементтері мен   |     |таңдау. Ауыстырғыш  |     |жұмыс |
|  |тораптары. Негізгі |     |құрылғының      |     |   |
|  |есептік байланыстар.|     |құрылымдары.     |     |   |
|  |Элеваторлар мен   |     |Элеваторлар мен    |     |Курс-т|
|6 |көтергiштер.    |     |көтергiштердi есептеу.|Плакаттар|ық  |
|  |Мақсаты, пайдалану |Плакаттар|Таңдау мен      |,    |жұмыс |
|  |аймақтары. Есептiк |     |құрылымдары. Есептеу |көтергіш |   |
|  |ерекшелiктер.    |     |ерекшелiктерi.    |     |   |
|  |Негiзгi тораптарды |     |           |     |   |
|  |таңдау.       |     |           |     |   |
|  |Жүк көтергiш    |     |Қолмен iстейтiн    |Плакаттар|Зертха|
|7 |машиналарын жiктеу. |Плакаттар|лебедканың жұмыс   |, қолмен |-налық|
|  |Жұмыс режимдерi және|     |iстеу принципiн    |iстейтiн |жұмыс-|
|  |есептiк жүктемелер. |     |зерттеу.       |лебедка |ты  |
|  |          |     |           |     |қорғау|
|  |Полиспастар мен   |     |Қолмен жұмыс істейтін |Плакаттар|Зертха|
|  |барабандар.     |Плакаттар|тальтердiң құрылымы  |     |-налық|
|8 |Құрылымдары мен   |     |мен жұмыс iстеу    |     |жұмыс-|
|  |арқанды бекiту   |     |принципiн зерттеу.  |     |ты  |
|  |әдiстерi.      |     |           |     |қорғау|
|  |Икiмдi көтеру    |     |В 103 М типтi     |Плакаттар|Зертха|
|  |элементтерi, таңдау |     |злектртальдiң құрылымы|, В 103 |налық |
|  |әдiстерi. Шығырлар |     |мен жұмыс iстеу    |М типтi |жұмыс-|
|  |мен жұлдызшалар.  |     |принципiн зерттеу.  |злектртал|ты  |
|  |Жүктi қармау    |     |           |ь    |қорғау|
|9 |құралдары. Ілгiштер,|Плакаттар|           |     |   |
|  |құрсаулар,     |, қармау,|           |     |   |
|  |қармаулар,     |ілгекті |           |     |   |
|  |эксцентриктi    |алқа   |           |     |   |
|  |қармаулар, электр  |     |           |     |   |
|  |магниттер, вакуумды |     |           |     |   |
|  |қармаулар мен    |     |           |     |   |
|  |грейферлердiң    |     |           |     |   |
|  |құрылымдарымен   |     |           |     |   |
|  |танысу және негiзгi |     |           |     |   |
|  |есемдiк       |     |           |     |   |
|  |байланыстарды    |     |           |     |   |
|  |қарастыру.     |     |           |     |   |
|  |Тоқтаткыштар мен  |Плакаттар|ТКТ-200 типтi қалыпты |Плакаттар|Зертха|
|10 |тежегiштер. Шаппалы,|, блок  |тежегiштiң құрылымы  |,    |налық |
|  |үйкелiстi,     |пен   |мен жұмыс iстеу    |ТКТ-200 |жұмыс-|
|  |шығыршықты     |барабан |принципiн зерттеу.  |типтi  |ты  |
|  |тоқтаткыштар.    |     |           |қалыпты |қорғау|
|  |Қалыпты, таспалы,  |     |           |тежегiш |   |
|  |өстiк бастырмалы  |     |           |     |   |
|  |тежегiштер.     |     |           |     |   |
|  |Құрылымдар мен   |     |           |     |   |
|  |негiзгi есептiк   |     |           |     |   |
|  |байланыстар.    |     |           |     |   |
|  |Жүк көтергiш    |     |Жүк көтеру механизмiн |Плакаттар|ОСӨЖ |
|  |машпналардың көтеру |Плакаттар|есептеу. Икiмдi    |,    |   |
|11 |механизмдерi. Жүктi |     |элементтi,      |     |   |
|  |көтеру және түсiру |     |полиспастты, барабан |     |   |
|  |кезiндегi      |     |құрылымын тандау және |     |   |
|  |динамикалық     |     |берiктiкке есептеу.  |     |   |
|  |процесстер.     |     |Электрқозғалтқышты  |     |   |
|  |          |     |қосылуға және тоқтауға|     |   |
|  |          |     |тексеру.       |     |   |
|  |Жүк көтергiш    |     |Жетекшi дөңгелектерi |Плакаттар|ОСӨЖ |
|  |машиналардың    |     |бар қозғалыс     |     |   |
|12 |қозғалыс механизмi. |Плакаттар|механизмiн есептеу.  |     |   |
|  |Таңдау және қосылу |     |           |     |   |
|  |мен тежелу     |     |           |     |   |
|  |кезiндегi      |     |           |     |   |
|  |динамикалық күштердi|     |           |     |   |
|  |есептеу.      |     |           |     |   |
|  |          |     |Тарту арқаны бар   |Плакаттар|ОСӨЖ |
|  |          |     |қозғалыс механизмiн  |     |   |
|  |          |     |есептеу.       |     |   |
|  |Жебе қолтығын бұру |     |Қолмен iстейтiн    |Плакаттар|Зертха|
|13 |және өзгерту    |Плакаттар|домкраттардың жұмыс |     |налық |
|  |механизмі.     |     |iстеу принципiн    |     |жұмыс-|
|  |Құрылымдар мен   |     |зерттеу.       |     |ты  |
|  |негiзгi есептiк   |     |           |     |қорғау|
|  |байланыстар.    |     |           |     |   |
|  |Жылжымалы      |     |ТКТ-300М типтi қалыпты|Плакаттар|Зертха|
|14 |крандардың, кранның |     |тежегiштiң құрылымы  |,    |налық |
|  |металлдық      |Плакаттар|мен жұмыс iстеу    |ТКТ-300М |жұмыс-|
|  |құрылымының     |     |принципiн зерттеу.  |тежегіші |ты  |
|  |орнықтылығы. Есептеу|     |           |     |қорғау|
|  |және таңдау.    |     |           |     |   |
|  |Қауіпсіздық     |     |           |     |   |
|  |құралдары. Басқару |     |           |     |   |
|  |және қорғау     |     |           |     |   |
|  |құралдары      |     |           |     |   |
|  |Тиеп-түсiру     |     |Өнiмдiлiктi және   |     |   |
|  |жұмыстардың     |Плакаттар|электр тиегiштiң   |     |   |
|15 |орындайтын     |     |қажеттi санын анықтау.|     |   |
|  |манипуляторлар мен |     |Маршруттың түрiн және |     |ОСӨЖ |
|  |роботтар. Жiктелуi. |     |тиеп-түсiру жұмыстарын|Плакаттар|   |
|  |Жұмыс iстеу     |     |орындаудың нормативтiк|     |   |
|  |принципi.      |     |уақытын анықтау.   |     |   |
|  |Құрылымдары.    |     |Өндiрiстiк роботтар  |     |   |
|  |          |     |мен манипулятордың  |     |   |
|  |          |     |конструкцияларының  |     |   |
|  |          |     |структуралық талдауы. |     |   |

    7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен жабдықтау картасы
|№ |Оқу құралдарының аталуы          |Саны  |Студент|Жабдықта-|
| |                     |    |-тер  |луы   |
| |                     |    |саны  |%    |
|Негізгі әдебиет                             |
|1 |Зуев Ф.Г. Левачев Н.А.,Лотков Н.А.    |50   |9   |100   |
| |Механизация ПРТС работ- М.,        |    |    |     |
| |Агропромиздат,1988 г.,с.447        |    |    |     |
|2 |Александров М.П. и др.          |100   |9   |100   |
| |Подъемно-транспортные машины М., “Высшая |    |    |     |
| |школа”, 1985г.              |    |    |     |
|3 |Спиваковский А.О., Дьячков В.К.      |200   |9   |100   |
| |Транспортирующие машины М.        |    |    |     |
| |“Машиностроение”,1983 г.         |    |    |     |
|4 |Иванов К.А., Смирнов Г.А.         |30   |9   |100   |
| |Механизация ПРТС работ на мясокомбинатах |    |    |     |
| |М., “Пищ.промышленности”,1980       |    |    |     |
|5 |Бурдаков С.Ф. и др.            |3    |9   |17    |
| |Проектирование манипуляторов промышленных |    |    |     |
| |роботов и роботизированных комплексов М., |    |    |     |
| |“Высшая школа”,1986 г.          |    |    |     |
|6 |Александров М.П. Грузоподъемные машины.  |30   |9   |100   |
| |М.; “Машиностроение” 1986         |    |    |     |
| |Агарев Е.М.. Момот В.В.          |10   |9   |56    |
|7 |Механизация погрузочно-разгрузочных    |    |    |     |
| |транспортных и складских работ на     |    |    |     |
| |халодильниках-М., “Легкая и пищевая пром.”|    |    |     |
| |1984                   |    |    |     |
|8 |Иванченко Ф.К. и др. Примеры расчета   |20   |9   |100   |
| |подъемно-транспортных машин Киев “Вища  |    |    |     |
| |школа” 1975 г.              |    |    |     |
|9 |Руденко Н.Ф.ю и др. Курсовое       |46   |9   |100   |
| |проектирование грузоподъемных машин    |    |    |     |
| |М.”Машиностроение “, 1971 г.       |    |    |     |
|11|Конвейеры: Справочник (под общ. ред. Ю.А. |50   |9   |100   |
|0 |Петрова) Л. “Машиностроение”,1984     |    |    |     |
|11|Жайлаубаев Д.Т., Мансуров С.М.      |3    |9   |17    |
|1 |«Тиеп-түсіру, тасымалдау және қойма    |    |    |     |
| |жұмыстарын механикаландыру»        |    |    |     |
| |Семипалатинск.; СГУ, 2006 г. 350 с.    |    |    |     |

|Қосымша әдебиет                             |
|11|Левачев Н.А. Механизация         |5    |9   |28    |
|2 |погрузочно-разгрузочных, транспортных и  |    |    |     |
| |складских работ в пищевой промышленности; |    |    |     |
| |М., “Легкая и пищевая промышленность”,1984|    |    |     |
| |г.                    |    |    |     |
|11|Левачев Н.А. Комплексная механизация ПРТС |15   |9   |84    |
|3 |работ в пищевой промышленности М.,”Пищевая|    |    |     |
| |пром-ть”, 1979              |    |    |     |
|11|Марьяш М.Е. Комплексная механизация    |3    |9   |17    |
|4 |погрузочных, транспортных и складских   |    |    |     |
| |работ в консервном производстве М.,    |    |    |     |
| |Агропромиздат,1985            |    |    |     |
|11|Петров Б.А. Манипуляторы. Л..       |3    |9   |17    |
|5 |“Машиностроение”,             |    |    |     |
| |1984 г.                  |    |    |     |
|11|Репопфт Г.Н., Солин Ю.В. Применение    |5    |9   |28    |
|6 |промышленных роботов           |    |    |     |
|11|Вайсон А.А. и Андреев А.Ф.        |15   |9   |100   |
|7 |Специализированные крановые грузозахваты |    |    |     |
| |для штучных грузов М., Машиностроение,  |    |    |     |
| |1972                   |    |    |     |
|11|Редукторы и моторо-редукторы       |50   |9   |100   |
|8 |общемашиностроительного применения    |    |    |     |
| |Справочник Л.С.Бойко и др. М.,      |    |    |     |
| |“Машиностроение” 1984 г.         |    |    |     |
|11|Темиртасов О.Т. проектирование      |15   |9   |84    |
|9 |электромеханического привода машин.    |    |    |     |
| |Учебное пособие для техн. Спец. Вузов по |    |    |     |
| |ДМ и ОК – СГУ им. Шакарима –       |    |    |     |
| |Семипалатинск, 2001. – 333 с. Алматы 2001 |    |    |     |
|20|П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. Детали машин, |149   |9   |100   |
| |курсовое проектирование. - М.: Высшая   |    |    |     |
| |школа, 1990, 399 с.            |    |    |     |
|21|В.И. Анурьев. Справочник         |50   |9   |100   |
| |конструктора-машиностроителя, том 1, 2, 3 |    |    |     |
| |- М.: Машиностроение, 1982        |    |    |     |