істеу - компьютер - сұрақ - деректер - жүйелерді - питер - апплеттер
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|3 деңгейлі СМК құжаты      |ОӘК       |ПОӘК          |
|                |        |042-18-12.1.111/01-2014 |
|"Ақпараттық жүйелерді      |Баспа №1    |            |
|программалық қамсыздандыру"   |11.09.2014ж   |            |
|пәнінің оқытушыға арналған оқу |        |            |
|жұмыстық программасы      |        |            |

       "Ақпараттық жүйелерді программалық қамсыздандыру"

            Пәнінің оқу-әдістемелік кешені

   5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған

       ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫСТЫҚ ПРОГРАММАСЫ

                  Семей
                  2014

Алғы сөз


   1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


   Құрастырған ___________  Жақсығұлова  Д.Д.  «Ақпараттық  жүйелер»
кафедрасының аға оқытушысы, Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Семей
қаласы


   «__09__» _________09_________ 2014ж.


   2. Талқыланды


   2.1. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ақпараттық жүйелер»
кафедрасы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № _1__ «__09__» ___09_____________ 2014 ж.


   Кафедра меңгерушісі __________ /Смагулов С.К., э.ғ.к./


   2.2. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» факультетінің оқу-
әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № _1__ «_09_» _______09___________ 2014ж.


   Төрағасы __________ /Бекбаева Р.С./


   3. бекітілді


   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.


   Хаттама № _1__ «_11_»______09_______2014ж.

ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істер бойынша проректор _______________ /
Г.К. Искакова /   Мазмұны

|     |Пайдалану облысы                           |
|     |Нормативті сілтеме                          |
|     |Жалпы мағлұматтар                           |
|     |Пәннің оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны      |
|     |Студенттің өздік жұмысы тақырыптары                  |
|     |Пән бойынша оқу - әдістемелік карта                  |
|     |Оқу - әдістемелік материалдар қамтылу картасы             |
|     |Әдебиет                                |
  1. Пайдалану облысы
   «Ақпараттық жүйелерді программалық қамсыздандыру» пәнінің оқу  -
әдістемелік кешені 5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқитын
студенттерге арналған. Бұл кешен студенттерді курс мазмұнымен, курстың
маңыздылығы мен қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу процесінде алатын
білімі және дағдыларымен таныстырады. Студенттер пәнді оқу процесінде Java
тілінде  қолданылатын  есептердің  алгоритмдеу  негіздерін,  мәліметтер
түрлерін, операторларды, ішкі операторларды, тұрғызылған  функцияларды,
программалық қаптаманы қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін, программалау
стилін, программалаудың сапа  көрсеткіштерін,  программаны  сынау  мен
қалыптастыру тәсілдерін, объектілі – бағытталған программалаудың негіздерін
қолданып программа құруды үйренеді.


  2. Нормативті сілтеме
   Бұл "Ақпараттық жүйелерді программалық қамсыздандыру" пәнінің Оқу -
әдістемелік кешені берілген пәнге арналып құрылған және осы пән бойынша
жүргізілетін оқу процесін ұйымдастырудың  реті  төмендегі  құжаттардың
ұсыныстары мен талаптарына сәйкес құрылған:
     – Білім беру деңгейіне сәйкес Мемлекеттік жалпыміндетті білім
      беру стандарты;
     – 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығының  типтік  оқу
      жоспары;
     – СТУ 042 – СГУ – 4 - 2013 Университет стандарты «Пәннің оқыту
      әдістемелік кешенін дайындауға жалпы талаптар»;
   ДП-042-1.01.–2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқыту әдістемелік
кешенінің құрылымы мен мазмұны»


  3. Жалпы мағлұматтар


   3.1. Курстың қысқаша мазмұны:
   "Ақпараттық жүйелерді программалық қамсыздандыру" курсы 5В070300 -
"Ақпараттық жүйелер" мамандығының таңдау бойынша пәндер қатарына жатады.
математикалық және инженерлік  техникалық  есептерді  шығарумен  бірге
математикалық модельдеу, алгортимдік, АЖ облысында программалау және басқа
қолданбалы инженерлік есептерді қамтитын ғылыми пән.   3.2. Курс мақсаты:
   ОЖ Windows ортасында, Java тіліндегі құрылымдарды және программалау
әдістерін менгерумен қатар, қалаған  мамандықтары  бойынша  кездесетін
есептерді шешуге қолдана білуді үйретеді.


   3.3. Курсты өткеннен кейінгі білімі мен дағдысы:
   Бұл пән Java программасының жұмысының негізі туралы түсінік, объектілі
программалау негіздерінің технологиясын,  программа  құруда  консольдік
қосымшалардан бастап, Internet мәліметтер базасының жұмыстарымен аяқталатын
программаларды қамтиды.
   "Ақпараттық жүйелерді программалық қамсыздандыру" пәні студенттердің
информатика, информациялық технология,  алгоритмдеу  және  программалау
тілдері және математика пәндерінен алған білімдеріне негізделген. Алған
білімдерін студенттер жалпы профессианалды және  арнайы  мамандырылған
пәндерде кездесетің инженерлік және ақпараттық жүйелерге арналған есептерді
шешуге қолдануына болады.
   "Ақпараттық жүйелерді программалық қамсыздандыру"  пәні  -  Java
программалау  тіліне  арналған  теориялық  сұрақтарды  қамтитын,  Java
программасының негіздерінің жұмыстарын, объектілі программалау негіздерінің
технологиясына арналған.


   3.4. Курсты аяқтау нәтижесінде студент мыналарды білуі қажет:
  - Java программалау тілінің негіздері туралы түсінікті;
  - объектілі программалау негіздерінің технологиясын;
  - жоғары дәрежеде Java тілінде алгоритмдеуді және программалауды;
  - Ақпараттық жүйелерді өңдеу үшін Java тілінде алгоритмдеуді және
   программалауды;
  - InterBase серверімен SQL -дің негізгі жұмыс принциптерін білу керек:
  - объектілі Java интегральды ортасында программалауды;
  - Мәліметтер базасын және Мәліметтер базасын басқарыу жүйесін «объектілі
   программалау» интегралды ортасында құру.  Релациондық  мәліметтер
   базасын ұйымдастырудың техналогиясын үйрену;
  - WINDOWS ОЖ-де қолдана алатын консольдік және терезелік қосымшалардың
   түрлерін құруды үйрену.
   3.5. Курс Пререквизиті:
 • Информатика
 • Программалау технологиясы
 • Объектілі – бағытталған программалау
 • Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау
   3.6. Курс Постреквизиті:
 • Интернетте программалау
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау
             Жұмыс оқу жоспарынан үзінді


                       Кесте 1 – оқу жоспарынан үзінді


|Курс                              |Семестр    |
|1                               |        |
|1 Модуль                            |        |
|Алгоритм және инженерлік есептердегі математикалық модельдер  |1       |
|турлы түсінік. Алгоритмдер түрлері. Алгоритмдерді таныстырудың |        |
|тәсілдері.                           |        |
|Инструментальді программалау жүйесі. Программалау құрылымы және|1       |
|негізі. Еңгізу және шығару операторлары. Таңдау және тексеріу |        |
|операторлары. Циклдық программалауға арналған операторлар.   |        |
|«Классыз» программалау және негізі.              |1       |
|Классыз программалау.                     |        |
|«Классыз» программалау, қатарлар, массивтер, кластар,     |2       |
|айнымалылар және әдістер                    |        |
|Кластар, айнымалылар және әдістер.               |3       |
|Негізгі түсініктер. Құру сатылары. Проект құрылымы. Объектілі |        |
|Java программасындағы интегралды орта. Кластар құрылымы және |        |
|қолдану мүмкіндікьері. Айнымалылар типтері. Әдістер мен   |        |
|айнымалыларды хабарлау. Визуалды интерфейстерді құру.     |        |
|Элементерде пайда болған оқиғаларды өңдеуді программалау.   |        |
|Файлдармен, қатарлармен және массивтермен жұмыс істеу.     |3       |
|Қарапайым типтер, операторлар, қатарлы процедуралық функциялар,|        |
|құрылымды типтер. Айнымалылық жолдармен жұмыс істеу.      |        |
|Массивтерді қолдану. Файлдардың көмегі арқылы ақпараттарды   |        |
|еңгізіу және шығару.                      |        |
|2 модуль                            |        |
|HTML құжаттары, Апплеттер және Java арқылы байланыстарды    |2       |
|концептуалды модельдеу                     |        |
|Апплеттер, ерекше жағдайларды өңдеу және графикалық      |2       |
|мүмкіндіктері.                         |        |
|Апплеттер қосымшалары. Ерекше жағдайларды өңдеу. Графиктермен |        |
|жұмыс істеу. Рaint әдісі.                   |        |
|HTML құжаттарындағы HTML негіздері және JavaScript.      |2       |
|HTML негіздері және оның теориялық мәліметтері. Фреймдер және |        |
|формалар. HTML және JavaScript.                |        |
|Java және апплеттермен өзара байланыстары.           |3       |
|Java-ға кіріспе. Апплеттер, олардың әдістері және ақпараттарды |        |
|шығару әдістері. Кластар және негізгі класты анықтау.     |        |
|Апплеттермен өзара қарым-қатынасын орнату.           |        |
|3 модуль                            |        |
| XML негіздері және мәліметтер модельдері           |2       |
|Меню және деректер базасымен жұмыс істеу.           |2       |
|Апплеттің ішкі деректер базасы. Қосу, Жою және жазбаларды   |        |
|іздеу. Java және деректер базасы. Формалармен және менюлермен |        |
|жұмыс істеу.                          |        |
|XML негіздері және XML-Java-JavaScript өзара әрекет. Java-дағы |2       |
|ағымдар.                            |        |
|XML негіздері. XML – HTML түріне түрлендіру.          |        |
|XML-Java-JavaScript өзара әрекет. Файлалық диалогты қолдана  |        |
|отырып XML-файлды оқу. Java-дағы ағымдар.           |        |
|«Клиент-сервер» қосымшаларын құру және клиент арқылы серверлік |2       |
|деректер базасына қатынас орнату.               |        |
|«Клиент-сервер» қосымшаларын құру. Клиенттің ағымдарын құру.  |        |
|Әртүрлі әдістерді оқу. Серверлік деректер базасына қатынас   |        |
|орнатуға рұқсат алу механизмі.                 |        |
|Басқа орталар үшін Java Beans-ті қолдану. Сервлетті құру, JSP- |2       |
|беттері және қарапайым браузер.                |        |
|Басқа орталар үшін Java Beans-ті қолдану. Сериализациалау   |        |
|механизмдерін оқу. Сервлетті құру. JSP- беттерін құру.     |        |
|Қарапайым браузерлерді құру.                  |        |
|                          Тәжірибелік сабақтар   |
|Программалау негізі және консольді қосымшалар құру.      |2       |
|Java ортасында циклдар мен  тармақталып құрылған программалар|3       |
|құру                              |        |
|Қарапайым диалогтарды ұйымдастыру               |3       |
|Визуалды интерфейстерді ұйымдастыру              |2       |
|Қатарлармен және массивтермен жұмыс істеу           |2       |
|Апплеттер, HTML, JavaScript және графикалық мүмкіндіктері   |2       |
|Меню және деректер базасымен жұмыс істеу            |1       |


     4. Білім алушылардың өздік жұмыстарына арналған тақырыптар


   5.1 Java тілінің даму тарихы
   5.2   Java   тілінде   өрнектердің   жазылу   тәртіптері

   5.3 Типтер және айнымалылар
   5.4            Стандарты            функциялар

   5.5    Оъектілі    програмалау    туралы    түсініктер

   5.6 Класстар және әдістер
   5.7 Тексеру және таңдау операторлары
   5.8 Циклдық прогламалауға арналған командалар
   5.9 Internet HTML негізі
   5.10 Серверлік деректер базасы  5. Пән бойынша оқу – әдістемелік карта

|Тақырып                 |Көрнекілік|Өздігінен   |Бақылау  |
|                     |құралдар, |меңгеру    |түрі   |
|                     |ОТҚ,   |сұрақтары   |     |
|                     |плакаттар,|       |     |
|                     |зертханалы|       |     |
|                     |қ стенд  |       |     |
|Дәрістік сабақтар    |Тәжірибелік  |     |       |     |
|            |сабақтар    |     |       |     |
|            |(семинар)   |     |       |     |
|1            |2       |4     |4       |5     |
|Алгоритм және инженерлік|Алгоритмдерді |Компьютер |       |Жазбаша  |
|есептердегі       |құру тәсілдері |     |       |сұрақ,  |
|математикалық модельдер |        |     |       |тест   |
|турлы түсінік.     |        |     |       |     |
|Алгоритмдер түрлері.  |        |     |       |     |
|Алгоритмдерді      |        |     |       |     |
|таныстырудың тәсілдері. |        |     |       |     |
|Программалау құрылымы  |Енгізу және  |Компьютер |       |Жазбаша  |
|және негізі. Еңгізу және|шығару     |     |       |сұрақ,  |
|шығару операторлары.  |операторлары. |     |       |тест   |
|Таңдау және тексеріу  |Таңдау және  |     |       |     |
|операторлары. Циклдық  |тексеру    |     |       |     |
|программалауға арналған |операторлары  |     |       |     |
|операторлар.      |        |     |       |     |
|«Классыз» программалау, |Циклдық    |Компьютер |       |Жазбаша  |
|қатарлар, массивтер,  |программалауға |     |       |сұрақ,  |
|кластар, айнымалылар  |арналған    |     |       |тест   |
|және әдістер      |операторлар.  |     |       |     |
|Инструментальді     |Программалау  |Компьютер |       |Жазбаша  |
|программалау жүйесі.  |негізі және  |     |       |сұрақ,  |
|            |консольді   |     |       |тест   |
|            |қосымшалар   |     |       |     |
|            |құру.     |     |       |     |
|Кластар, айнымалылар  |Java ортасында |Компьютер |       |Жазбаша  |
|және әдістер.      |тармақталып  |     |       |сұрақ,  |
|Негізгі түсініктер.   |құрылған    |     |       |тест   |
|            |программалар  |     |       |     |
|            |құру      |     |       |     |
|Файлдармен, қатарлармен |Java ортасында |Компьютер |       |Жазбаша  |
|және массивтермен жұмыс |циклдармен   |     |       |сұрақ,  |
|істеу.         |құрылған    |     |       |тест   |
|            |программалар  |     |       |     |
|            |құру      |     |       |     |
|HTML құжаттары,     |Қарапайым   |Компьютер |       |Жазбаша  |
|Апплеттер және Java   |диалогтарды  |     |       |сұрақ,  |
|арқылы байланыстарды  |ұйымдастыру  |     |       |тест   |
|концептуалды модельдеу |        |     |       |     |
|Апплеттер, ерекше    |Визуалды    |Компьютер |       |Жазбаша  |
|жағдайларды өңдеу және |интерфейстерді |     |       |сұрақ,  |
|графикалық       |ұйымдастыру  |     |       |тест   |
|мүмкіндіктері.     |        |     |       |     |
|HTML негіздері және   |Қатарлармен  |Компьютер |       |Жазбаша  |
|JavaScript.       |және      |     |       |сұрақ,  |
|            |массивтермен  |     |       |тест   |
|            |жұмыс істеу  |     |       |     |
|Java және апплеттермен |Апплеттер,   |Компьютер |       |Жазбаша  |
|өзара байланыстары.   |HTML,     |     |       |сұрақ,  |
|            |JavaScript және|     |       |тест   |
|            |графикалық   |     |       |     |
|            |мүмкіндіктері |     |       |     |
| XML негіздері және   |Меню және   |Компьютер |       |Жазбаша  |
|мәліметтер модельдері  |деректер    |     |       |сұрақ,  |
|            |базасымен жұмыс|     |       |тест   |
|            |істеу     |     |       |     |
|Меню және деректер   |Деректер    |Компьютер |       |Жазбаша  |
|базасымен жұмыс істеу. |базасымен жұмыс|     |       |сұрақ,  |
|            |істеу.     |     |       |тест   |
|XML негіздері және   |XML-Java-JavaSc|     |       |     |
|XML-Java-JavaScript   |ript өзара   |     |       |     |
|өзара әрекет.      |әрекет     |     |       |     |
|«Клиент-сервер»     |«Клиент-сервер»|     |       |     |
|қосымшаларын құру және |қосымшаларын  |     |       |     |
|клиент арқылы серверлік |құру      |     |       |     |
|деректер базасына    |        |     |       |     |
|қатынас орнату.     |        |     |       |     |
|Басқа орталар үшін Java |Java Beans-ті |     |       |     |
|Beans-ті қолдану.    |қолдану.    |     |       |     |
|Сервлетті құру, JSP-  |        |     |       |     |
|беттері және қарапайым |        |     |       |     |
|браузер.        |        |     |       |     |
  6. Оқу әдебиеттерімен қамтылу картасы


                Кесте 4 - Оқу әдебиеттерімен қамтылу картасы

|Оқу құралдарының, оқу - әдістемелік|Саны  |Студенттер  |Қамтылу пайызы (%) |
|құралдардың аттары         |    |саны     |          |
|1                 |2    |3      |4         |
|Гиббонз П. Платформа .NET для   |    |14      |          |
|Java-программистов. – СПб.: Питер, |    |       |          |
|2003. – 326с.           |    |       |          |
|Гарнаев А., Гарнаев С.       |    |14      |          |
|Web-программирование на Java и   |    |       |          |
|JavaScript. – СПб.: БХВ-Петербург, |    |       |          |
|2002. – 1022с.           |    |       |          |
|Анин Б. Защита компьютерной    |    |14      |          |
|информации. – С – Пб., 2000    |    |       |          |
|Дунаев С. Технологии Интернет -  |    |14      |          |
|программирования. - СПб.: Питер,  |    |       |          |
|2001. – 474с            |    |       |          |
|Мейер Д Теория реляционных БД   |    |14      |          |
|.-М., Мир , 1987.         |    |       |          |
|Герман О.В., Герман Ю.О.      |    |14      |          |
|Программирование на Java и C#. –  |    |       |          |
|СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 512с. |    |       |          |
|Смирнов Н. Java 2 Enterprise.   |    |14      |          |
|Основы практической разработки   |    |       |          |
|распределенных корпоративных    |    |       |          |
|приложений. – М.: Кудиц-Образ,   |    |       |          |
|2002. – 692с.           |    |       |          |
   8. Әдебиет


  8.1. Гиббонз П. Платформа .NET для Java-программистов. – СПб.: Питер,
2003. – 326с.
  8.2. Гарнаев А., Гарнаев С. Web-программирование на Java и JavaScript.
– СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 1022с.
  8.3. Анин Б. Защита компьютерной информации. – С – Пб., 2000
  8.4. Дунаев С. Технологии Интернет - программирования. - СПб.: Питер,
2001. – 474с.
  8.5. Мейер Д Теория реляционных БД .-М., Мир , 1987.
  8.6. Герман О.В., Герман Ю.О. Программирование на Java и C#. – СПб.:
БХВ-Петербург, 2005. – 512с.
  8.7. Лабор В.В. Си Шарп. Создание приложений для Windows. – Минск:
Харвест, 2003. – 382с.
  8.8. Дарнелл Рик. JavaScript. Справочник. -  СПб.: Питер, 2000. –
192с.
  8.9. Пирогов В. MS SQL Server 2000. Управление и программирование. -
СПб.: Питер, 2005. – 582с.
  8.10. Будилов В. Основы программирования для Интернета. - СПб.: Питер,
2003. – 716с.
  8.11. Смирнов Н. Java 2 Enterprise. Основы практической разработки
распределенных корпоративных приложений. – М.: Кудиц-Образ, 2002. – 692с.
  8.12. Хабибуллин И. Создание распределенных приложений на Java 2.
СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 692с.
  8.13. Холл М. Браун Л. Программирование для Web. – М.: Вильямс, 2002.
-1264с.
  8.14. Холл М. Сервлеты и Java Server Pages. - СПб.: Питер, 2001. –
494с.