тақырып - мини - днк - үшін - мал - орындау - зтс

|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|МСЖ 3 деңгей құжаты   |ОӘК           |ПОӘК П          |
|             |             |042-14-4-04.1.20.44/02-20|
|             |             |12            |
|ПОӘК - «Эмбриоинженерия» |№ 1 редакция      |             |
|пәніннің студентке    |             |             |
|арналған жұмыс оқу    |             |             |
|багдарламасы       |             |             |


    5В120200 – «Ветеринарлық санитария»  мамандықтарына арналған


               «Эмбриоинженерия»

          ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (ПОӘК)

       ПӘНІНІҢ СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей- 2012


                 Алғы сөз

     1.ӘЗІРЛЕГЕН


      Құрастырған Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
      “Биология” кафедрасының доценті, а.ш. ғ.к. Нұржанова К.Х.


   2. ТАЛҚЫЛАНҒАН


      2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті “Биология”
      кафедрасының мәжілісінде.
      20  ж.                     №  хаттама.


      Кафедра меңгерушісі           Арынова Р.А.


      2.2.Аграрлық факультетіның оқу - әдістемелік комиссия
   мәжілісінде.
      20  ж.                     №    хаттама


      Төрағасы                Сатиева К.Р.


   3. БЕКІТІЛГЕН


      Университеттің оқу - әдістемелік кеңесі мәжілісінде мақұлданып,
      басылымға ұсынылған.
      20  ж.                     №   хаттама.


      ОӘК төрағасы           Рскельдиев Б.А.
   4. ТҰҢҒЫШ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕН
                  Мазмұны


 1. Жалпы қағидалар
  2. Пәннің әдістемелік ұсыныстары
  3. Пәннің талаптары (саясаты)
  4  Бағаны қою саясаты
  5  Оқу тұрлерінің оқу- әдістемелік мәліметтері, пәнің жұмыс
бағдарламасы
  6  СОӨБЖ және СӨЖ мазмұны
   7 Пәннің календарлық кестесі

               1. Жалпы қағидалар


   1.1 Оқытушы және пән туралы мәліметтер
    – Нұржанова Кульсара Халимарденовна., а.ш. ғ.к., доцент
   - Биология кафедрасы
   - Байланыс ақпараты – телефоны 531970, № 5 оқу ғимараты
   - Сабақ өтетін бөлмелер - 209
   - Пәннің аты – «Эмбриоинженерия»
   - Несие саны – 3
  1.2 Оқу жоспарынан көшірме                     1
      1 кесте - Оқу жоспарынан көшірме


   |Ку|Сем   |Не       |Дәріс (са |СПС (са |СОӨЖ |СӨЖ (са |Жиыны (са |
|рс|естр  |сие      |ғат)    |ғат)   |(са  |ғат)   |ғат)   |
| |    |        |      |     |ғат) |     |     |
|1 |2    |3       |4     |5    |6   |7    |8     |
|1 |Зертхана|Білім тексеруге|1-23    |Күнделікт|379  |Кестеге |Баяндама |
| |лық   |бағытталған  |      |і    |   |сай   |     |
| |сабақ  |бақылау    |      |     |   |     |     |
|2 |Бақылау |Дәріс     |1-23    |Күнделікт|30  |Кестеге |Жазбаша  |
| |жұмысы |материалдарын |      |і    |   |сай   |есеп   |
| |    |ұғуын     |      |     |   |     |     |
| |    |тек-серуге   |      |     |   |     |     |
| |    |бағыт-талған  |      |     |   |     |     |
| |    |бақы-лау    |      |     |   |     |     |
|3 |СОӨЖ  |        |1-23    |Күнделікт|59  |Кестеге |Жазбаша  |
| |    |        |      |і    |   |сай   |есеп   |
|4 |СӨЖ (үй |СӨЖ бойынша  |1-23    |Күнделікт|72  |Кестеге |Баяндама |
| |тапсырма|барлық     |      |і    |   |сай   |     |
| |сы)   |тапсырмаларды |      |     |   |     |     |
| |    |орындау    |      |     |   |     |     |
|5 |Сабақтар|        |      |Күнделікт|60  |Кестеге |     |
| |да   |        |      |і    |   |сай   |     |
| |қатысу |        |      |     |   |     |     |

  Пән емтиханын бағалау үшін модуль, межелік бақылау (60%), қорытынды
бағалау, емтихан - (40%), барлығы 100% құратын үлгерімнің ең  үлкен
қосындысы алынады.
1. кесте - Студенттің оқу және жұмыс түрлерін бағалау

|№  |Студенттің оқу және жұмыс түрлері          |Балдар     |
|1  |Сабаққа қатысу                    |5        |
|2  |Дәрістерге қатысу                  |5        |
|3  |Гистологиялық препараттарды, электронды микро фото  |3        |
|  |граммаларды анықтау                 |        |
|4  |Микро препараттар бейнесін дәптерге салу       |3        |
|5  |Реферат жазу                     |3        |
|6  |Жазбаша бақылау жұмысты орындау           |3        |
|7  |Сызба, кестелер дайындау               |5        |
|8  |Зертханалық сабақтарда жұмыс істеу          |5        |
|9  |СОӨЖ шегінлегі сабақтардағы жұмыс          |5        |
|10 |Дәрістерді конспектілеу               |3        |
|11 |№ 1 шектік бақылау – 7 апта             |10       |
|12 |№ 2 шектік бақылау – 15 апта             |10       |
|  |Ағымдық бақылау                   |60       |
|  |Қортынды бақылау                   |40       |

 4 кесте - Студенттің рейтингін есептеу


      |Тізімдегі студент |Қатысу      |ҮЖ        |АБЖ        |
|№         |         |         |         |
|А         |4,0        |95-100      |Өте жақсы     |
|А-        |3,67       |90-94       |         |
|В+        |3,33       |85-89       |Жақсы       |
|В         |3,0        |80-84       |         |
|В-        |2,67       |75-79       |         |
|С+        |2,33       |70-74       |Қанағаттарлық   |
|С         |2,0        |65-69       |         |
|С-        |1,67       |60-64       |         |
|Д+        |1,33       |55-59       |         |
|Д         |1,0        |50-54       |         |
|F         |0         |0-49       |Қанағаттарлықсыз |
|I         |NA        |         |Аяқталмаған    |
|P         |         |         |Пәнді өтті    | 5 Оқу тұрлерінің оқу- әдістемелік мәліметтері, пәнің жұмыс бағдарламасы


|Такыры|Мазмұны               |Сағат саны           |
|п №  |                   |                |
|   |                   |Д   |СПС  |ЗС |СОБӨЖ |СӨЖ  |
|1   |Кіріспе. Эмбриоинженерия пәні,    |1   |2   |  |3   |3   |
|   |мақсаты, әдістері. Эмбриоинженерия  |   |   |  |    |   |
|   |тарихының қыскаша тарихи.      |   |   |  |    |   |
|2   |Малдардың өсіп-өнуінің биологиялық  |1   |2   |  |3   |3   |
|   |негіздері              |   |   |  |    |   |
|3   |Мал шаруашылығындағы биотехнологиялық|1   |2   |  |3   |3   |
|   |селекциялық аспектілері       |   |   |  |    |   |
|4   |Ұрғашы-донорларды ұрықтандыру және  |1   |2   |  |3   |3   |
|   |суперовуляция.            |   |   |  |    |   |
|5   |Малдардың эмбриондарын        |1   |2   |  |3   |3   |
|   |трансплантациялау          |   |   |  |    |   |
|6   |Гаметалардың биологиялық мәні және  |1   |2   |  |3   |3   |
|   |оларды өсіру.            |   |   |  |    |   |
|7   |Гаметаларды ұрықтандыру және     |1   |2   |  |3   |3   |
|   |эмбриондарды in vivo өсіру      |   |   |  |    |   |
|8   |Бағалау, селекция, гаметалар мен   |1   |2   |  |3   |3   |
|   |эмбриондарды таңдау         |   |   |  |    |   |
|9   |In vitro-да гаметасын өсіру және   |1   |2   |  |3   |3   |
|   |ұрықтандыру             |   |   |  |    |   |
|10  |Гаметалардың және эмбриондардың   |1   |2   |  |3   |3   |
|   |криобанкі              |   |   |  |    |   |
|11  |Молекулалық биотехнологиясының    |1   |2   |  |3   |3   |
|   |негіздері              |   |   |  |    |   |
|12  |ДНК-ң клондау және секвенирдің    |1   |2   |  |3   |3   |
|   |векторы               |   |   |  |    |   |
|13  |ДНК-ң клондау және секвенирдің    |1   |2   |  |3   |3   |
|   |векторы               |   |   |  |    |   |
|14  |Жануарлар клеткасының ядро     |1   |2   |  |3   |3   |
|   |деңгейіндегі микротехнологиялар   |   |   |  |    |   |
|15  |Трансгенді, клонды және химерлі   |1   |2   |  |3   |3   |
|   |жануарлар              |   |   |  |    |   |

             6 СОӨБЖ және СӨЖ мазмұны

|№  |СОБӨЖ                       |СӨЖ        |
|реті |                         |         |
|   |Аудиториялық       |Аудиториядан тыс     |         |
|1  |1.Молекулярлық      |1.Өңдеу биотехнологиясы( |Эмбриоинженерия: |
|   |биотехнология( пән,   |пән, әдістері,      |пайда болуы,   |
|   |әдістері, міндеттері,  |міндеттері, даму тарихы. |қалыптасуы.    |
|   |даму тарихы.       |2.Микроорганизмдер    |         |
|   |2.Клеткалық       |биотехнологиясы( пән,  |         |
|   |биотехнология( пән,   |әдістері, міндеттері.  |         |
|   |әдістері, міндеттері,  |             |         |
|   |даму тарихы       |             |         |
|2  |1.Негізгі ауылшаруашылық|1.Аналық малдардың    |Қазақстанда    |
|   |малдардың биологиялық  |репродуктивтік жүйесінің |жануарлар     |
|   |негізі.         |биологиялық негізі.   |биотехнологиясы  |
|   |1.Негізгі лабораториялық|2.Аталық малдардың    |         |
|   |малдардың биологиялық  |репродуктивтік жүйесінің |         |
|   |негізі.         |биологиялық негізі.   |         |
|   |             |3.Репродукция гормоны.  |         |
|   |             |Гипофиз және гонаданың  |         |
|   |             |гормондары.       |         |
|3  |1.Жануарлардың өңдеу   |1.Жылдам дамуыда донорға |Қазақстанда    |
|   |биотехнологиясының жұмыс |және аталыққа қойылатын |жануарлар     |
|   |кезеңдері.        |талаптар.        |биотехнологиясы. |
|   |2.Биотехнологиялық    |2.Жылдам дамуыда     |         |
|   |зерттеуге аналық-донорды |реципиентке қойылатын  |         |
|   |және аталықтарды     |талаптар.        |         |
|   |сұрыптау.        |             |         |
|4  |1.Донорлардың      |1.Овуляцияның нормасы  |Күйекті      |
|   |суперовуляциясы.     |және суперовуляцияның  |суперовуляциялау |
|   |2.Аналық жұмырткалықта  |деңгейі.         |және       |
|   |суперовуляция реакциясы |2.Суперовуляция деңгейін |синхронизациялау. |
|   |үшін қандай препараттарды|анықтау әдісі.      |         |
|   |пайдалану керек.     |             |         |
|5  |1.Мал шаруашылығындағы  |1.Мал эмбриондарының   |Жасанды      |
|   |эмбриондарды       |трансплантациялауның   |ұрықтандыру    |
|   |трансплантациялау –   |хирургиялық әдісі.   |         |
|   |болашағы және маңызы.  |2.Мал эмбриондарының   |         |
|   |2.Мал эмбриондарының   |трансплантациялауның   |         |
|   |трансплантациялау    |хирургиялық емес әдісі. |         |
|   |әдістері.        |             |         |
|6  |1.Ооциттерді in vivo   |1.Гаметаларды      |Трансплантаттардың|
|   |культивациялау      |культивациялау әдістері. |селекцияланатың  |
|   |2.Ооциттерді in vitro  |2.Сперматозоидтарды in  |белгілердің    |
|   |культивациялау      |vivo культивациялау   |фенотиптік өзгеруі|
|7  |1.Ұрықтану кезіңде    |Гаметаларды ұрықтандыру |Зертханалық    |
|   |гаметаларды жақындауына |–ооциттерде       |жануарлардың   |
|   |әсер ететін негізгі   |биоөзгергіштер өтүі.   |гамета және    |
|   |биологиялық факторлар.  |             |эмбриондарың   |
|   |2.Гаметаларды ұрықтандыру|             |бағалау      |
|   |– сперматозоидта     |             |         |
|   |биоөзгергіштер өтүі.   |             |         |
|8  |Эмбриондардың имплантация|Эмбриондарды in vivo   |Зертханалық    |
|   |алды дамуының кезеңдері |культивациялау.     |жануарлардың   |
|   |             |             |гамета және    |
|   |             |             |эмбриондарың   |
|   |             |             |селекциялау және |
|   |             |             |таңдау      |
|9  |1.Гаметалардың in vitro |Жынысты анықтау әдістері.|Экстракорпоралды |
|   |культивациялау әдістері. |             |ұрықтандырумен  |
|   |2.Гаметалардың in vitro |             |байланысты    |
|   |культивациялау      |             |процедуралар   |
|   |ерекшіліктері.      |             |         |
|10  |Төменгі температураның  |Двухфакторная теория   |Гамета және    |
|   |биологиялық объектіге  |повреждения биологической|эмбриондар    |
|   |температуралық      |системы при действии на |мұздатудың    |
|   |аймақтарының әсері.   |них низких температур.  |теориялық     |
|   |             |             |аспекттері    |
|11  |Мал шаруашылығында,   |Гаметаларды және     |Криоконсервация  |
|   |биологияда, медицинада  |эмбриондарды       |және       |
|   |криоконсервация әдістерін|криоконсервациялау    |витрификацияның  |
|   |пайдалану.        |кезіңдегі құралдар    |әдістері     |
|12  |1.Биотехнологияның    |Биотехнологияның     |Репликация,    |
|   |векторлары( молекулалық |ферменттері(       |транскрипция және |
|   |негізі, жіктелуі және  |физиологиялық негізі,  |трансляцияның   |
|   |қолданылуы.       |жіктелуі және қолданылуы.|механизмдері   |
|   |2. Рекомбинантты ДНК( мал|             |         |
|   |шаруашылығындағы маңызы |             |         |
|   |және болашақта      |             |         |
|   |пайдалануы.       |             |         |
|13  |Молекулярлық деңгейіндегі|Рекомбинантты ДНК(    |ДНҚ химиялық   |
|   |биологиялық үрдістері.  |ветеринариядағы маңызы  |синтезі      |
|   |Генетикалық бағдарламаның|және болашақта      |         |
|   |молекулярлық негізі.   |пайдалануы.       |         |
|14  |1.ДНК-ның репликациясы. | Генді секвиндеу және  |Полимеразды цепті |
|   |2.ДНК-ның транскрипциясы.|алу.           |реакциясы     |
|   |3.ДНК-ның трансляциясы. |             |         |
|15  |1.Рекомбинантты     |1.ДНК құрастыру кезеніңде|Зертханалық    |
|   |молекулаларды      |қандай принциптерді   |жануарлардың   |
|   |құрастырудағы жұмыстардың|қолдану керек.      |гамета және    |
|   |кезеңдері.        |2. Гендің синтездеунің  |эмбриондарының  |
|   |2.Прокариот және     |жалпы сехмасын құрастыру |деңгейіндегі   |
|   |эукариоттің       |             |микрохирургиялық |
|   |транскрипциялық бірлігі. |             |манипуляциялар  |
|   |Сплайсингтің механизмі. |             |         |

       7 «Эмбриоинженерия» пәнінің календарлық кестесі


  |№ |Бақылау түрі  |Бал|Апталар                         |Жалпы|
|  |        |л |                             |балл |
|  |        |  |                             |саны |
1234567891011121314151Дәріске қатысқаны үшін2***************302Дәрістерді толық конспектілеу1***************153Дәрістерге белсенді қатысқаны үшін1***************154ЗТС қатысқаны үшін2***************305ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін4*46Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)4*47Тақырып бойынша талдау жасау4*48ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін8*******569Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)8*******5610Тақырып бойынша талдау жасау9*******6311ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін10******6012Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)8******4813Тақырып бойынша талдау жасау9******5414ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін12*1215Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)9*916Тақырып бойынша талдау жасау9*917Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/1*118Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/1*119Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/2*************2620Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/2*************2621Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/3*322Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/2*223Сызбаларды құрастыру /СӨЖ/1*124Реферат /СӨЖ/1*125Сызбаларды, кестелерді құрастыру /СӨЖ/2***************2826Реферат /СӨЖ/3**************42Барлығы (макс.)***************600