тақырып - мини - үшін - орындау - тұқым - кестеге - зтс
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|МСЖ 3 деңгей құжаты   |ПОӘК           |ПОӘК           |
|             |             |042-14.4.04.01.20.47/02-20|
|             |             |12            |
|ПОӘК - «Ветеринарлық   |№ 1 басылым       |             |
|генетика»        |             |             |
|пәніннің студентке    |             |             |
|арналған жұмыс оқу    |             |             |
|багдарламасы       |             |             |


     5В120100 – «Ветеринарлық санитария»  мамандығына арналған


              «Ветеринарлық генетика»

          ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (ПОӘК)

       ПӘНІНІҢ СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей- 2012


                 Алғы сөз

     1.ӘЗІРЛЕГЕН


      Құрастырған Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
      “Биология” кафедрасының доценті, а.ш. ғ.к. Нұржанова К.Х.


   2. ТАЛҚЫЛАНҒАН


      2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті “Биология”
      кафедрасының мәжілісінде.
      20  ж.                     №  хаттама.


      Кафедра меңгерушісі           Арынова Р.А.


      2.2.Аграрлық факультетіның оқу - әдістемелік комиссия
   мәжілісінде.
      20   ж.                     №
      хаттама


      Төрағасы                Сатиева К.Р.


   3. БЕКІТІЛГЕН


      Университеттің оқу - әдістемелік кеңесі мәжілісінде мақұлданып,
      басылымға ұсынылған.
      20  ж.                     №   хаттама.


      ОӘК төрағасы         Рскельдиев Б.А.
   4. ТҰҢҒЫШ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕН
                  Мазмұны


 1. Жалпы қағидалар
  2. Пәннің әдістемелік ұсыныстары
  3. Пәннің талаптары (саясаты)
  4  Бағаны қою саясаты
  5  Оқу тұрлерінің оқу- әдістемелік мәліметтері, пәнің жұмыс
бағдарламасы
  6  СОӨБЖ және СӨЖ мазмұны
   7 Пәннің календарлық кестесі


               1. Жалпы қағидалар


   1.1 Оқытушы және пән туралы мәліметтер
    – Нұржанова Кульсара Халимарденовна., а.ш. ғ.к., доцент
   - Биология кафедрасы
   - Байланыс ақпараты – телефоны 531970, № 5 оқу ғимараты
   - Сабақ өтетін бөлмелер - 209
   - Пәннің аты – «Ветеринарлық генетика»
   - Несие саны - 3
  1.2 Оқу жоспарынан көшірме
   1 кесте - Оқу жоспарынан көшірме


   |Ку|Сем   |Не       |Дәріс (са |Зерт. (са|ТС  |СОӨЖ (са |СӨЖ (са  |
|рс|естр  |сие      |ғат)    |ғат)   |(са  |ғат)   |ғат)   |
| |    |        |      |     |ғат) |     |     |
|1 |2    |3       |4     |5    |6   |7    |8     |
|1 |Зертхана|Білім тексеруге|1-23    |Күнделікт|379  |Кестеге |Баяндама |
| |лық   |бағытталған  |      |і    |   |сай   |     |
| |сабақ  |бақылау    |      |     |   |     |     |
|2 |Бақылау |Дәріс     |1-23    |Күнделікт|30  |Кестеге |Жазбаша  |
| |жұмысы |материалдарын |      |і    |   |сай   |есеп   |
| |    |ұғуын     |      |     |   |     |     |
| |    |тек-серуге   |      |     |   |     |     |
| |    |бағыт-талған  |      |     |   |     |     |
| |    |бақы-лау    |      |     |   |     |     |
|3 |СОӨЖ  |        |1-23    |Күнделікт|59  |Кестеге |Жазбаша  |
| |    |        |      |і    |   |сай   |есеп   |
|4 |СӨЖ (үй |СӨЖ бойынша  |1-23    |Күнделікт|72  |Кестеге |Баяндама |
| |тапсырма|барлық     |      |і    |   |сай   |     |
| |сы)   |тапсырмаларды |      |     |   |     |     |
| |    |орындау    |      |     |   |     |     |
|5 |Сабақтар|        |      |Күнделікт|60  |Кестеге |     |
| |да   |        |      |і    |   |сай   |     |
| |қатысу |        |      |     |   |     |     |

  Пән емтиханын бағалау үшін модуль, межелік бақылау (60%), қорытынды
бағалау, емтихан - (40%), барлығы 100% құратын үлгерімнің ең  үлкен
қосындысы алынады.
1. кесте - Студенттің оқу және жұмыс түрлерін бағалау

|№  |Студенттің оқу және жұмыс түрлері          |Балдар     |
|1  |Сабаққа қатысу                    |5        |
|2  |Дәрістерге қатысу                  |5        |
|3  |Гистологиялық препараттарды, электронды микро фото  |3        |
|  |граммаларды анықтау                 |        |
|4  |Микро препараттар бейнесін дәптерге салу       |3        |
|5  |Реферат жазу                     |3        |
|6  |Жазбаша бақылау жұмысты орындау           |3        |
|7  |Сызба, кестелер дайындау               |5        |
|8  |Зертханалық сабақтарда жұмыс істеу          |5        |
|9  |СОӨЖ шегінлегі сабақтардағы жұмыс          |5        |
|10 |Дәрістерді конспектілеу               |3        |
|11 |№ 1 шектік бақылау – 7 апта             |10       |
|12 |№ 2 шектік бақылау – 15 апта             |10       |
|  |Ағымдық бақылау                   |60       |
|  |Қортынды бақылау                   |40       |

 4 кесте - Студенттің рейтингін есептеу


      |Тізімдегі студент |Қатысу      |ҮЖ        |АБЖ        |
|№         |         |         |         |
|А         |4,0        |95-100      |Өте жақсы     |
|А-        |3,67       |90-94       |         |
|В+        |3,33       |85-89       |Жақсы       |
|В         |3,0        |80-84       |         |
|В-        |2,67       |75-79       |         |
|С+        |2,33       |70-74       |Қанағаттарлық   |
|С         |2,0        |65-69       |         |
|С-        |1,67       |60-64       |         |
|Д+        |1,33       |55-59       |         |
|Д         |1,0        |50-54       |         |
|F         |0         |0-49       |Қанағаттарлықсыз |
|I         |NA        |         |Аяқталмаған    |
|P         |         |         |Пәнді өтті    |

  5 Оқу тұрлерінің оқу-әдістемелік мәліметтері, пәнің жұмыс бағдарламасы


|Такыры|Мазмұны                  |Сағат саны         |
|п №  |                     |              |
|   |                     |Д  |ЗС  |СОБӨЖ  |СӨЖ  |
|1   |Кіріспе. Генетика пәні, міндеті және   |1  |2  |3    |3   |
|   |әдістері                 |   |   |     |   |
|2   |Тұқымқуалаушылықтың цитологиялық негіздері|1  |2  |3    |3   |
|3   |Белгілердің тұқымқуалаушылығының негізгі |1  |2  |3    |3   |
|   |заңдылықтары               |   |   |     |   |
|4   |Аллельді емес гендердің өзара әсерлесуі  |1  |2  |3    |3   |
|5   |Жыныс генетикасы             |1  |2  |3    |3   |
|6   |Хромосомалық тұқымқуалаушылық теориясы  |1  |2  |3    |3   |
|7   |Хромосомадан тыс тұқым қуалау       |1  |2  |3    |3   |
|8   |Организмдердің тұқым қуалайтын      |1  |2  |3    |3   |
|   |өзгергіштігі               |   |   |     |   |
|9   |Тұқымқуалаудың молекулалық негізі     |1  |2  |3    |3   |
|10  |Тұқым қуалайтын хабарды жүзеге асыру   |1  |2  |3    |3   |
|11  |Даму генетикасы              |1  |2  |3    |3   |
|12  |Популяциялар генетикасы          |1  |2  |3    |3   |
|13  |Адам генетикасы              |1  |2  |3    |3   |
|14  |Селекцияның генетикалық негіздері     |1  |2  |3    |3   |
|15  |Генетика және биотехнология       |1  |2  |3    |3   |

             6 СОӨБЖ және СӨЖ мазмұны

|№  |СОБӨЖ                       |СӨЖ        |
|реті |                         |         |
|   |Аудиториялық       |Аудиториядан тыс     |         |
|1  |1.Тұқым қууғыштылық және |1.Генетикалық      |Жыныссыз көбеюдің |
|   |оның түрлері.      |зерттеулердің әдістері  |цитологиялық   |
|   |2.Өзгергіштік және оның |2.Генетиканың негізгі  |негіздері.    |
|   |түрлері.         |даму кезеңдері      |         |
|2  |1. Комплементарлық.   |1.Ген-модификаторлардың |Жыныстық көбеюдің |
|   |2. Эпистаз        |қызметі.         |цитологиялық   |
|   |             |2. Полимерия       |негіздері     |
|3  |Гендер бір хромосомада  |Толық және толық емес  |Кроссинговерді  |
|   |орналасқанда белгілердің |тіркескен гендерді    |дәлелдеудің    |
|   |тұқым қууы.       |зерттеу.         |цитологиялық   |
|   |             |             |негіздері.    |
|4  |Жынысты хромосома арқылы |Ағзалардың        |Жыныс хромосомалар|
|   |анықтаудың механизмі.  |бисексеуальдігі.     |бойынша      |
|   |             |             |патологиялар.   |
|5  |ДНК молекуласының    |1.Нуклеин қышқылдары.  |Ақуыз синтездің  |
|   |құрылысы.        |2.Биосинтез.       |кезеңдері.    |
|6  |Даму және        |Гендердің пенетрантлығы |өңдеуінің     |
|   |дифференцировканың    |және эксперссивтігі.   |генетикалық    |
|   |бркелкілігі және бір   |             |негіздері.    |
|   |кезде еместілігі.    |             |         |
|7  |Адамдарда және      |Индуциялық мутациялар  |Соматикалық    |
|   |жануарларда       |             |мутациялар.    |
|   |полиплоидиясы.      |             |         |
|8  |Микроорганизмдердің   |Трансформация.      |Трансдукция,   |
|   |мутацияны анықтаудың   |             |конъюгация.    |
|   |әдістері.        |             |         |
|9  |Генетикалық зерттеулерде |Алыс гибридизацияның   |Гибридтердін   |
|   |алыс гибридизацияның   |дамуы.          |тазалығының    |
|   |орны.          |             |себептері.    |
|   |             |             |Түрлердің     |
|   |             |             |шағылыстырмалығы. |
|10  |1. Иммунология дамуың  |Иммуногенетикалық    |Цитоплазманың   |
|   |тарихы.         |полиморфизм       |предетерминациясы.|
|   |2.Иммунореактивтілігі  |             |         |
|11  |Белгілердің өзгеру    |Регрессия коэффициенті. |Дисперсиялық   |
|   |дәрежесі.        |             |талдау.      |
|12  |Саңдық белгілердің    |Саңдық белгілердің тұқым |Корреляция және  |
|   |өзгергіштік әдістерін  |қууғыштықтың әдістерін  |регрессия     |
|   |зерттеу.         |зерттеу.         |коэффициенттерді |
|   |             |             |пайдаланып тұқым |
|   |             |             |қуудың      |
|   |             |             |коэффициентін   |
|   |             |             |аңықтау.     |
|13  |Генетикалық       |Популяцияны зерттеу   |Гендік      |
|   |популяциялардың     |әдістері.        |тепе-теңдігі және |
|   |ерекшіліктері.      |             |оны аңықтау.   |
|14  |Ч.Дарвиндің заңы.    |Инбредтік депрессия   |Гетерозис     |
|   |             |             |эффектісі.    |
|15  |И.П.Павлов – жоғары жүйке|Гетерозистың эффектісі. |Сұрыптаудың    |
|   |қызметі түралы ілімнің  |             |түрлері.     |
|   |негізшісі        |             |         |

   7 «Жалпы және молекулярлық генетика» пәнінің календарлық кестесі


  |№ |Бақылау түрі  |Бал|Апталар                         |Жалпы|
|  |        |л |                             |балл |
|  |        |  |                             |саны |
1234567891011121314151Дәріске қатысқаны үшін2***************302Дәрістерді толық конспектілеу1***************153Дәрістерге белсенді қатысқаны үшін1***************154ЗТС қатысқаны үшін2***************305ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін4*46Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)4*47Тақырып бойынша талдау жасау4*48ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін8*******569Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)8*******5610Тақырып бойынша талдау жасау9*******6311ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін10******6012Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)8******4813Тақырып бойынша талдау жасау9******5414ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін12*1215Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)9*916Тақырып бойынша талдау жасау9*917Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/1*118Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/1*119Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/2*************2620Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/2*************2621Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/3*322Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/2*223Сызбаларды құрастыру /СӨЖ/1*124Реферат /СӨЖ/1*125Сызбаларды, кестелерді құрастыру /СӨЖ/2***************2826Реферат /СӨЖ/3**************42Барлығы (макс.)***************600