іздестіру - жедел - жіқ - қызметін - модуль - асырушы - шараларын
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |ОӘК         |ПОӘК  042-18-20.1.46/01-2013 |
|««Жедел іздестіру     |          |                |
|қызметінің негіздері»»   |№1 басылым     |                |
|пәнінің оқу-әдістемелік  |09.2013ж.      |                |
|кешені           |          |                |
          «Жедел іздестіру қызметінің негіздері»
            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
         Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы
        «5В030100»»- құқықтану мамандықтарына арналған


                  Семей
                  2013


 1. ӘЗІРЛЕГЕН
   Құрастырушы:  Шәкәрім  атындағы  Семей  мемлекеттік  университеті
   «құқықтану»       кафедрасы      аға       оқытушысы
     Усербаев М.У.


 2. ТАЛҚЫЛАҒАН
   2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің  «құқықтану»
   кафедрасының отырысында № 1 хаттама  « 02 »  09. 2013ж.
   Кафедра меңгерушісі                   Елеманов С.Х.   2.2.  Гуманитарлық-заң  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюросында
   отырысында
   № 1 хаттама «  » 09. 2013ж.
      Төраға
         Кенесбаева Ш.С
 3. БЕКІТІЛДІ
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында шығаруға мақұлданған
   және ұсынылған №1 « 18 » 09. 2013ж. №  хаттама


   ОӘК төрағасы, бірінші проректор               Искакова
   Г.К


   АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ № 1

Мазмұны


  1. Қолдану аумағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ереже
  4. Оқу пәнінің мазмұны (модуль бойынша)
  5. Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
  6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы.
  7. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы
  8. Әдебиеттер       1. Қолдану облысы
«Жедел іздестіру қызметінің негіздері» пәні бойынша оқу – әдістемелік
комплексі «заңатану», «050301» мамандығындағы студенттерге арналған. Яғни
студенттерді осы курс мазмұнымен, өзектілігі және  қажеттілігі,  курс
саясатымен, студенттер оқу процессі аяқталғаннан кейін тәжірбиесімн, білім
меңгеруге негізделінеді. Оқу – әдістемелік комплекс пәнді оқытудағы негіз
болып табылады.
      2. Нормативті нұсқау
«Жедел іздестіру қызметінің негіздері» пәнің оқу – әдістемелік комплексі
келесідей құжаттарымен өнделіп және оқу процессін ұйымдастыру тәртібіне
сәйкестендіріліп жасалынды: Мемлекетік  жалпыға  міндетті  білім  беру
стандарты мамандық «заңтану» «050301», Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігінің бұйрығымен 07 тамыз 2004ж., №671 әркет етуге енгізіліп
және бекітілді. Қазақ гуманитарлық – заң институтының «Жедел іздестіру
қызметінің негіздері» пәнің оқу әдістемелік «заңтану» мамандығына арналған
типтік бағдарламасына негізделіп жасалынды

   3. Жалпы ереже
3.1. Бұл пән «Жедел іздестіру қызметінің негіздері» пайда болуы оның
коғамдағы маңызы, дамуы, құрылуы, жүйесімен ұғымдарды талдауда заң
мамандығындағы студенттерге ең басты көмекші пән ретінде
3.2. Курстың студенттер үшін басты мақсаты алғашқы курстан бастап
тыңғылықты түрде салалық заң ғылымдары пәндерің игеру дағдысын қалыптастыру
3.3. Пәннің негізгі мақсаты - құқық пен мемлекеттің қоғамдағы қызметі,
мүмкіншіліктері, ұғымдар маңызы туралы мағұлыматтары және заң ғылымының
басты пәнінің мүмкіншіліктерін меңгере білу
3.4. Студент курсты аяқтағаннан соң меңгеруі қажет: - теорияда алған білім
практикада ұштастыру - пәнді игеру дағдысын  қалыптастыру  ұғымдардың
мағынасын және мәнін ажырату - туындаған сұрақтарды алған біліммен жетік
шешу - қоғам өмірінде атқаратын қызметі, ролі - кездесетін сұрақтарды
сауатты талдау 3.5.Пререквизиті курстың:  Жедел  ісдестіру  қызметінің
негіздері пәні бойынша нормалар 3.6. Постреквезиттері - ҚР конституциялық
құқығы - Қылмыстық құқық – Қылмыстық іс жүргізу әкімшілік құқық.


3. Жалпы жағдайлар
- Аға оқытушы Усербаев Муса Усербаевич
- заңтану кафедрасы
- Ақпараттық байланыс – тел.: 53-03-16, оқу корпусы №8, кабинет №216
- Сабақ өткізу орын – аудитория № ___
- Пәннің аты «Жедел іздестіру қызметінің негіздері»
- Кредиттер саны – 2

1  Кесте             Жұмыс             жоспарының
       үлгісі

|Курс                              |Семестр   |
|1                               |2      |
|Дәріс тақырыптары                              |
|Модуль 1 . Жедел іздестіру қызметінің түсінігі мен маңызы.         |
|Тақырып 1. Жедел іздестіру қызметінің түсінігі.        |1      |
|Тақырып 2. Жедел іздестіру қызметінің міндеттері.       |1      |
|Тақырып 3. Жедел іздестіру қызметінің функциялары.       |1      |
|Модуль 2. Жедел іздестіру қызметінің құқықтық негізі мен қағидалары.    |
|Тақырып 5 Жедел іздестіру қызметінің құқықтық негізі.     |1      |
|Тақырып 6. Жедел іздестіру қызметінің қағидалары.       |1      |
|Тақырып 7. Жедел іздестіру қызметін жүргізудегі заңдылықты   |1      |
|сақтаудың құқықтық кепілдері.                 |      |
|Модуль 3 . Жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдар.        |
|Тақырып 8. Жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдар  |2      |
|Тақырып 9. Жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдар  |2      |
|міндеттері.                          |      |
|Тақырып 10.Жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдардың |2      |
|құқықтары.                           |      |
|Тақырып 11. Жедел іздестіру қызметінің жүзеге асырушы     |2      |
|органдардың өзара әрекеттесуі.                 |      |
|                                      |
|Модуль 4 . Жедел іздестіру қызметін жүзеге асыруға қатысатын тұлғалар.   |
|Тақырып 12. Жедел іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарға|1      |
|жасырын көмек көрсететін тұлғалар.               |      |
|Тақырып 13. Жасырын қызметтесу кезіндегі қатнастардың табиғаты.|1      |
|Жедел-iздестiру қызметi субъектiлерiн әлеуметтiк және құқықтық |      |
|қорғау.                            |      |
|Модуль 5. Жедел іздестіру қызметінің нысандары мен әдістері.  |      |
|Тақырып 14. Жедел іздестіру қызметінің нысандары.       |1      |
|Тақырып 15. Жедел іздестіру қызметінің әдістері.        |1      |
|Модуль 6 . Жедел іздестіру шараларының түсінігі мен түрлері.  |      |
|Тақырып 16. Жедел іздестіру шараларының түсінігі.       |1      |
|Тақырып 17. Жалпы жедел іздестіру шараларының түрлері мен   |1      |
|мазмұны.Арнайы жедел іздестіру шаралары.            |      |
|Модуль 7. Жедел іздестіру шараларын жүргізудің негіздері мен  |      |
|шарттары.                           |      |
|Тақырып 18. Жедел іздестіру шараларын жүргізудің негіздері.  |2      |
|Тақырып 19. Жедел іздестіру шараларын жүргізудің шарттары.   |2      |
|Тақырып 20. Жедел іздестіру қызметіндегі шектеулер.      |2      |
|Тақырып 21. Жедел іздестіру шараларын тоқтатудың негіздері.  |2      |
|Модуль 8. Жедел іздестіру шараларының нәтижелері мен оларды  |      |
|қолдану тәртібі.                        |      |
|Тақырып 22. Жедел іздестіру шараларының нәтижелері түсінігі мен|1      |
|түрлері.                            |      |
|Тақырып 23. Жедел іздестіру шараларының нәтижелерін қолдану  |1      |
|жалпы тәртібі мен бағыттары.                  |      |
|Анықтау органына, тергеушіге, прокурор немесе сотқа ұсынылатын |      |
|ЖІҚ нәтижелерінің қолдану тәртібі               |      |
|Модуль 9. Жедел іздестіру қызметінің бағыттары.        |      |
|Тақырып 24. ЖІҚ барлау бағыты.                 |1      |
|Тақырып 25. ЖІҚ контрбарлау бағыты.              |1      |
|Тақырып 26. ЖІҚ қылмыстық- іздестірушілік бағыты.       |1      |
|ЖІҚ әкімшілік-іздестірушілік бағыты.              |      |
|Модуль 10. Жедел іздестіру қызметінің түрлері.         |      |
|Тақырып 27. ЖІҚ құқық қорғау функциясының түрлерінің      |2      |
|классификациясы мен мазмұны.                  |      |
|а) құқыққа қайшы қызметті анықтау;               |      |
|в) құқыққа қайшы қызметті алдын алу;              |      |
|б) құқыққа қайшы қызметті қию.                 |      |
|г) қылмысты ашу;                        |      |
|д) жедел іздестіру;                      |      |
|Тақырып 28. ЖІҚ арнайы функциясының түрлерінің классификациясы |2      |
|мен мазмұны.                          |      |
|Модуль 11. Жедел іздестіру процессі.              |      |
|Тақырып 29. Жедел іздестіру процессі.             |1      |
|Модуль 12. ЖІҚ бақылау және қадағалау.             |      |
|Тақырып 30. Ведомстволық бақылау.               |1      |
|Тақырып 31. Прокурорлық және соттық бақылау.          |1      |

  5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары


5.1 Жедел іздестіру қызметінің түсінігі мен маңызы.
5.2 Жедел іздестіру қызметінің құқықтық негізі мен қағидалары.
5.3 Жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдар.
5.4 Жедел іздестіру қызметін жүзеге асыруға қатысатын тұлғалар.
5.5 Жедел іздестіру қызметінің нысандары мен әдістері.
5.6 Жедел іздестіру шараларының түсінігі мен түрлері.

5.7 Жедел іздестіру шараларын жүргізудің негіздері мен шарттары.
5.8 Жедел іздестіру шараларының нәтижелері мен оларды қолдану тәртібі.
5.9 Жедел іздестіру қызметінің бағыттары.
5.10 Жедел іздестіру қызметінің түрлері.
5.11 Жедел іздестіру процессі.
5.12 ЖІҚ бақылау және қадағалау.


  6.Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы

     Кесте 3- Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
|Тақырып            |Қолданатың     |Жеке оқуға дайындалатың|
|               |техникалық құжаттар |сұрақтар        |
|Дәріс сұрақтар        |          |            |
|Жедел іздестіру қызметінің  |Дәріс. Конспект   |1. Жедел іздестіру   |
|түсінігі мен маңызы.     |          |қызметінің түсінігі.  |
|               |          |2. Жедел іздестіру   |
|               |          |қызметінің міндеттері. |
|               |          |3. Жедел іздестіру   |
|               |          |қызметінің функциялары.|
|Жедел іздестіру қызметінің  |Дәріс. Конспект   |1. Жедел іздестіру   |
|құқықтық негізі мен      |          |қызметінің құқықтық  |
|қағидалары.          |          |негізі.        |
|               |          |2. Жедел іздестіру   |
|               |          |қызметінің қағидалары. |
|               |          |3. Жедел іздестіру   |
|               |          |қызметін жүргізудегі  |
|               |          |заңдылықты сақтаудың  |
|               |          |құқықтық кепілдері.  |
|Жедел іздестіру қызметін   |Дәріс. Конспект   |1.Жедел іздестіру   |
|жүзеге асырушы органдар.   |          |қызметін жүзеге асырушы|
|               |          |органдар        |
|               |          |2. Жедел іздестіру   |
|               |          |қызметін жүзеге асырушы|
|               |          |органдар міндеттері.  |
|               |          |3. Жедел іздестіру   |
|               |          |қызметін жүзеге асырушы|
|               |          |органдардың құқықтары. |
|               |          |4. Жедел іздестіру   |
|               |          |қызметінің жүзеге   |
|               |          |асырушы органдардың  |
|               |          |өзара әрекеттесуі.   |
|Жедел іздестіру қызметін   |Дәріс. Конспект   |1. Жедел іздестіру   |
|жүзеге асыруға қатысатын   |          |қызметін жүзеге    |
|тұлғалар.           |          |асыратын органдарға  |
|               |          |жасырын көмек     |
|               |          |көрсететін тұлғалар.  |
|               |          |Жасырын қызметтесу   |
|               |          |кезіндегі қатнастардың |
|               |          |табиғаты.       |
|               |          |Жедел-iздестiру қызметi|
|               |          |субъектiлерiн     |
|               |          |әлеуметтiк және    |
|               |          |құқықтық қорғау.    |
|Жедел іздестіру қызметінің  |Дәріс. Конспект   |1. Жедел іздестіру   |
|нысандары мен әдістері.    |          |қызметінің нысандары. |
|               |          |2. Жедел іздестіру   |
|               |          |қызметінің әдістері.  |
|Жедел іздестіру шараларының  |Дәріс. Конспект   |1. Жедел іздестіру   |
|түсінігі мен түрлері.     |          |шараларының түсінігі. |
|               |          |2. Жалпы жедел     |
|               |          |іздестіру шараларының |
|               |          |түрлері мен мазмұны.  |
|               |          |Арнайы жедел іздестіру |
|               |          |шаралары.       |
|Жедел іздестіру шараларын   |Дәріс. Конспект   |1. Жедел іздестіру   |
|жүргізудің негіздері мен   |          |шараларын жүргізудің  |
|шарттары.           |          |негіздері.       |
|               |          |2. Жедел іздестіру   |
|               |          |шараларын жүргізудің  |
|               |          |шарттары.       |
|               |          |3. Жедел іздестіру  |
|               |          |қызметіндегі шектеулер.|
|               |          |4. Жедел іздестіру   |
|               |          |шараларын тоқтатудың  |
|               |          |негіздері.       |
|Жедел іздестіру шараларының  |Дәріс. Конспект   |1. Жедел іздестіру   |
|нәтижелері мен оларды қолдану |          |шараларының нәтижелері |
|тәртібі.           |          |түсінігі мен түрлері. |
|               |          |2. Жедел іздестіру   |
|               |          |шараларының нәтижелерін|
|               |          |қолдану жалпы тәртібі |
|               |          |мен бағыттары.     |
|               |          |3. Анықтау органына,  |
|               |          |тергеушіге, прокурор  |
|               |          |немесе сотқа ұсынылатын|
|               |          |ЖІҚ нәтижелерінің   |
|               |          |қолдану тәртібі    |
|Жедел іздестіру қызметінің  |Дәріс. Конспект   |1. ЖІҚ барлау бағыты. |
|бағыттары.          |          |2. ЖІҚ контрбарлау   |
|               |          |бағыты.        |
|               |          |3. ЖІҚ қылмыстық-   |
|               |          |іздестірушілік бағыты. |
|               |          |4. ЖІҚ         |
|               |          |әкімшілік-іздестірушілі|
|               |          |к бағыты.       |
|Жедел іздестіру қызметінің  |Дәріс. Конспект   |1. ЖІҚ құқық қорғау  |
|түрлері.           |          |функциясының түрлерінің|
|               |          |классификациясы мен  |
|               |          |мазмұны.        |
|               |          |а) құқыққа қайшы    |
|               |          |қызметті анықтау;   |
|               |          |в) құқыққа қайшы    |
|               |          |қызметті алдын алу;  |
|               |          |б) құқыққа қайшы    |
|               |          |қызметті қию.     |
|               |          |г) қылмысты ашу;    |
|               |          |д) жедел іздестіру;  |
|               |          |2. ЖІҚ арнайы     |
|               |          |функциясының түрлерінің|
|               |          |классификациясы мен  |
|               |          |мазмұны.        |
|Жедел іздестіру процессі.   |Дәріс. Конспект   |1) Жедел іздестіру   |
|               |          |процессі.       |
|ЖІҚ бақылау және қадағалау.  |Дәріс. Конспект   |1. Ведомстволық    |
|               |          |бақылау.        |
|               |          |2. Прокурорлық және  |
|               |          |соттық бақылау.    |

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы .Кесте 4
|Әдебиеттер және оқу методикалық құжаттар |Экземпляр-д|Студент-те|Қамтама-сы|
|                     |ың саны  |рдің саны |здық   |
|                     |      |     |процент  |
|1                     |2     |3     |4     |
|Галиев С.Ж., Сапарин О.Е. Комментарий к  |20     |19    |100%   |
|Закону об оперативно-розыскной      |      |     |     |
|деятельности. – Алматы: Жеті жарғы, 1997ж.|      |     |     |
|Сысалов М.П. Оперативно розыскная     |20     |19    |100%   |
|деятельность в РК. Учебное пособие –   |      |     |     |
|Алматы: Данекер, 2002           |      |     |     |
|А.Я. Гинзбург, В.И.Григорьев,       |20     |19    |100%   |
|С.Ю.Алесковский. Жедел іздестіру     |      |     |     |
|қызметінің негіздері.           |      |     |     |
|Жедел іздестіру қызметі туралы ҚР Заңы.  |20     |19    |100%   |
|1994ж. 15 қыркүйек.            |      |     |     |

8. Әдебиеттер
Ұсынылатын нормативтік актілер
8.1. Галиев С.Ж., Сапарин О.Е. Комментарий к Закону об оперативно-розыскной
деятельности. – Алматы: Жеті жарғы, 1997ж.
8.2. Сысалов М.П. Оперативно розыскная деятельность в РК. Учебное пособие –
Алматы: Данекер, 2002
8.3. А.Я. Гинзбург, В.И.Григорьев,  С.Ю.Алесковский.  Жедел  іздестіру
қызметінің негіздері.
8.4 ҚР-ң Конституциясы. 1995ж. 30тамыз.
8.5 Жедел іздестіру қызметі туралы ҚР Заңы. 1994ж. 15 қыркүйек.
8.6 Оперативно-розыскная деятельность  и  уголовный  процесс:  учебно-
практическое пособие / Под общ. ред. В.В.Черникова, В.Я.Кикотя- М.: ИНФРА-
М, 2002, 25-бет
8.7  А.Я.Гинзбург,  В.И.Григорьев,  С.Ю.Алесковский.  Жедел  іздестіру
қызметінің негіздері.
8.8 Плетнев В. ОРД Введение курс лекции- Алматы: КазГЮА, 2001-15 стр.
8.9 Шумилов Л.Ю. Основы уголовно розыскного права ( правовое регулирование
ОРД ), общая часть: Учебное пособие- М.: изд-ль Шумилова И.И., 2000-48стр
8.10 Жедел іздестіру қызметі туралы ҚР Заңы. 1994ж. 15 қыркүйек.
8.11  А.Я.Гинзбург,  В.И.Григорьев,  С.Ю.Алесковский.  Жедел  іздестіру
қызметінің негіздері. 139-бет
8.12 Оперативно-розыскная деятельность и  уголовный  процесс:  учебно-
практическое пособие / Под общ. ред. В.В.Черникова, В.Я.Кикотя- М.: ИНФРА-
М, 2002, 39 бет.
8.13 Шумилов Л.Ю. Основы уголовно розыскного права ( правовое регулирование
ОРД ), общая часть: Учебное пособие- М.: изд-ль Шумилова И.И., 2000 –
73стр.
8.14 Жедел іздестіру қызметі туралы ҚР Заңы. 1994ж. 15 қыркүйек.
8.15 Оперативно-розыскная деятельность и  уголовный  процесс:  учебно-
практическое пособие / Под общ. ред. В.В.Черникова, В.Я.Кикотя- М.: ИНФРА-
М, 2002, 56 бет.
8.16 Криминалистика:  Учебник/  под  ред.  проф.  А.Г.Филиппова-  М.:
Издательство СПАРК, 1998, 204бет.
8.17 Криминалистика:  Учебник  для  вузов/  под  ред.  И.Ф.Герасимов,
Л.Я.Драпкина- 2-ое издание, М.:Высшая школа, 2000- 71бет
8.18 Криминалистика: Учебник / отв. ред. Н.П.Яблоков- 2-ое изд. перераб. и
доп..- М.: ЮРИСТЪ, 2001- 361бет.
8.19 Рушайло В.Б. Основы ОРД. Учебник для юридических вузов. Санкт-
Петербург. 2000, издание 2-е, ЛАНЬ 192 стр.