іскерлік - алуға - шет - тапсырыс - хат - тілі - аударма
|Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі           |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік Университеті           |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты |    ПОӘК      |               |
|            |            |               |
|            |            |ПОӘК 042-18.17.1.26./01-2013 |
|«Іскерлік шет тіліжәне |Басылым № 1__________  |               |
|іскерлік        |            |               |
|корреспонденция»    |            |               |
|пәнінің оқу      |            |               |
|-әдістемелік комплексі|            |               |
|Студенттерге арналған |            |               |
|жұмыс         |            |               |
|бағдарламасы      |            |               |


    «Іскерлік шет тілі және іскерлік корреспонденция » пәні бойынша
         050207 «Аударма ісі» мамандығына арналған
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
          Cтуденттерге арналған пән бағдарламасы

                 Семей 2013                  Кіріспе

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған __________ «02  »  09. 2013ж. Mұхатова А.Д., «Аударма
теориясы мен практикасы» кафедрасының аға оқытушысы


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Аударма теориясы және практикасы» кафедрасының отырысында

Хаттама  «_02__» 09.  2013ж.,  № 1

Кафедра меңгерушісі         ________________ ф.ғ.к,. доцент
Калимова Ж.У.

2.2 Гуманитарлық факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында
талқыланды.

Хаттама  «_17__» 09. 2013ж.,  №1

Төрайым  _____________ Кенесбаева Ш.С.

3 БЕКІТІЛДІ

Құпталынды және университеттің Оқу - әдістемелік кеңесінің баспасына
ұсынылды.

Хаттама  «__18_» 09. 2013ж.,  №1

Оқу-әдістемелік кеңестің төрайымы ___________ Искакова.Г.К.


4 Алғаш рет енгізілді №__  «  » __________ 2013ж.

                  Мазмұны
1 Жалпы мәліметтер
2 Пәннің мазмұны мен сағаттың сабақ түріне байланысты бөлінуі
3 Пәнді үйрену жөніндегі әдістемелік нұсқаулар
4 Курстың форматы
5 Курстың саясаты
6 Баға қоюдың саясаты
7 Әдебиет тізімі1. Жалпы мәліметтер:
 Лектордың аты-жөні, лауазымы: Мухатова Айгуль Даутбековна, аға оқытушы
 Пән атауы: Іскерлік шет тілі және іскерлік корреспонденция
Кафедра атауы:    аударма теориясы және практикасы
Байланыстырушы   ақпараттар:    телефон,    электрондық    мекен


       жайы, кафедрадағы жұмыс уақаты   Глинки 20 «А», 9 қабат,
903-ші дәрісхана
 Кредит саны: 3
1.2 Курс туралы қысқаша мағлұмат: Осы бағдарлама 050207 – Аударма ісі
мамандығы бойынша бакалаврлардың дайындығын жүзеге асыратын жоғарғы оқу
орындарының факультеттері мен бөлімшелеріне арналған.
«Іскерлік шет тілі және іскерлік корреспонденция» курсының бағдарламасы
050207 – «Аударма ісі» мамандығы бойынша  ҚР 3.08.27 – 2004ж. МЖМБС
негізінде құралған.
Іскерлік шет тілі және іскерлік хат пәнін  оқытудың практикалық  және
білімдік маңызы бар. Бұл пән болашақ  аудармашыларға іскерлік,  бизнес
салалары жағынан сөздік қорларын дамытуға үлкен көмек.
 Курс соңында студенттер аталған төмендегідей тілдік іскерліктер мен
дағдылар бойынша мыналарды меңгеруге міндетті:
а. Екеу ара сөйлесу (диалог) бойынша:
Әр түрлі ақпараттарды жеткізе алуға,анықтауға, толықтыруға,  қасындағы
жолдасын түзетуге ,ескерту жасауға, әңгімесін бөлуге, қарсылық білдіруге,
естіген ақпаратына дау айта алуға, күмән келтіреалуға,сынай алуға,өз ойын
дәлелдеп жеткізе алуға,әңгіменің тақырыбын өзгерте алуға ,өз ойын жеткізе
алуға, қарсы, қарсы еместігін, жолдасымен келісетін,  келіспейтіндігін
білдіре алуға, , кешірім сұрай алуға және алғыс айта алуға міндетті.
 Іскерлік деңгейдегі нормалар мен интерференция. Формалардың  нұсқалылығы,
осы деңгейде іскерлік хат, бланк толтырудағы қателерге жол бермеу және
түзеу.
 1.3 Курстың мақсаты оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптар бойынша
төмендегідей тілдік дағдыларды (іскерліктерді) қалыптастыру.
 а) Сөйлеу (дағдысы): 1. екеуара сөйлесу (диалог).
                    2.  жеке-дара сөйлесу дағдысы
(монолог).
 ә) Тыңдау – түсіну (дағдысы);
 б) Оқу (дағдысы) іскерліктері; (таныса оқу, зерттей оқу)
 в) Жазбаша сөйлеу (дағдысы) іскерліктері
 г) Қарым-қатынас жасаудағы тілдік дағдылар мен іскерліктердің
қалыптасқандығын тексеру, бақылау ;
 д) Жоғарыдай тілдік іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыра отырып, шет
тілін халықаралық мәдени қатынас құралы ретінде қолдана алуды қалыптастыру.


1.4 Курстың міндеті:
Оқу  бағдарламасында  көрсетілген  тақырыптар  бойынша  лексикалық,
грамматикалық дағдыларын , орфографиялық, дыбыстарды дұрыс айту және оқу,
оқу техникасы дағдыларын қалыптастыру; - студенттерді  іскерлік қатынасқа,
дәлірек айтқанда, әртүрлі жағдайларда ауызша – жазбаша түрдегі қатынасқа
 үйретеді (танысу, телефон арқылы сөйлесу,  жұмысқа орналасу,  іскерлік
кездесу, іс сапар, билетке және қонақ үйге тапсырыс  беру, ресторанға,
дүкенге тапсырыс, дәрігерге бару, іскерлік келісім-шарттарға отыру);
 - студенттерді хат,  факс,  телекс,  электрондық  почта,  тапсырыс,
сұраныс, жарнамалау жұмыстарын жүргізуге баулу;
- студенттерге ағылшын тілінде сөйлейтін (Англия, США, Канада, Австралия,
Жаңа Зеландия) елдер жөнінде пайдалы ақпарат беру ;
- іскерлік лекциялық  тақырыптарды грамматика тұрғысынан іскерлік
хаттардың сауатты жазылуын қадағалау. Грамматикалық жаттығулармен
айналысу
1.5 «Іскерлік шет тілі және іскерлік  корреспонденция» курсын тәмамдаған
соң студент білуі тиіс:
студенттер  іскерлік қатынасқа,  әртүрлі жағдайларда ауызша – жазбаша
түрдегі қатынаста сөйлесе алу керек, жұмысқа орналасу, іскерлік кездесу,
іс сапар, билетке және қонақ үйге тапсырыс  беру, ресторанға, дүкенге
тапсырыс, дәрігерге бару, іскерлік  келісім-шарттарға отыру эстетикасын
білу керек;
 -меңгеруі тиіс:
студенттер хат, факс, телекс, электрондық  почта,  тапсырыс, сұраныс,
жарнамалау жұмыстарын жүргізуді меңгеру керек.
-игеруі тиіс: әртүрлі коммуникативті мақсаттарды нақтылы қарым қатынас
жасау жағдаятында ең нәтижелі стратегияларды таңдауды жіне қолдануды.

 1.6  Пререквизит
  1.6.1 Базалық шет тілі
 1.6.2 Практикалық грамматика
 1.6.3 Практикалық фонетика
 1.7   Постреквизит
 1.7.1 Экономикалық мәтіндер аудармасы
 1.7.2 Арнайы кәсіби шет тілі2  Сабақтың түріне қарай сағаттардың бөлінуі/ Content of the discipline
and hours according to the type of the lesson

|        Topics         |Quantity of hours             |
|                    | Lecture|Practic|  LB  |SIWT  |SIW   |
|                    |     |al   |    |    |    |
|            1        | 2   | 3  |   4 |  5  |   6 |
|The style of official documents    |     |2   |    |2    |2    |
|Time-management            |     |    |    |    |    |
|Work attitudes             |     |    |    |    |    |
|Business Communication         |     |2   |    |2    |2    |
|Шет елдік серіктеспен         |     |    |    |    |    |
|кездесу(аэропорттан тосып алу, танысу,|     |    |    |    |    |
|сәлемдесу, қош айтысу, сөйлесу    |     |    |    |    |    |
|түрлері)                |     |    |    |    |    |
|Job Hunting              |     |2   |    |2    |2    |
|Interview technique  Types of     |     |    |    |    |    |
|interview               |     |    |    |    |    |
|Job Interview Preparation Әңгімелесу. |     |    |    |    |    |
|Жұмыс іздеу барысында нені істеу, нені|     |    |    |    |    |
|істемеу керектігі жөнінде.      |     |    |    |    |    |
|Finding the right job         |     |2   |    |2    |2    |
|Жұмысқа орналасу (анкета, резюме және |     |    |    |    |    |
|CV,  алғыс хат) Business letter   |     |    |    |    |    |
|models: Resume and Curriculum Vital  |     |    |    |    |    |
|(CV)                  |     |    |    |    |    |
|Forms of Communication in the Modern  |     |2   |    |2    |2    |
|World Facsimile (three functional   |     |    |    |    |    |
|categories)              |     |    |    |    |    |
|e-mail (the language)         |     |    |    |    |    |
|cables                 |     |    |    |    |    |
|telexes                |     |    |    |    |    |
| Business trip Travel Arrangements  |     |2   |    |2    |2    |
|Іссапарға аттану (телефон арқылы   |     |    |    |    |    |
|компаниямен тілдесу, қонақ үйге    |     |    |    |    |    |
|тапсырыс, ұшаққа билетке тапсырыс )  |     |    |    |    |    |
|Шақыру. Invitation           |     |    |    |    |    |
| Business correspondence        |     |2   |    |2    |2    |
|Іскерлік корреспонденцияда       |     |    |    |    |    |
|қолданылатын негізгі қысқартулар.   |     |    |    |    |    |
|Ағылшын тілінің американдық және   |     |    |    |    |    |
|ағылшындық вариантарындағы      |     |    |    |    |    |
|айырмашылықтары.            |     |    |    |    |    |
|Internet (IP address, Domain Name   |     |2   |    |2    |2    |
|System, routers)            |     |    |    |    |    |
|Интернет – глобальді компьютерлік жүйе.|     |    |    |    |    |
|Елге оралу (кедендік бақылау және   |     |2   |    |2    |2    |
|құжаттық, аэропорта,  теміржол    |     |    |    |    |    |
|вокзалында, қалааралық транспорт)   |     |    |    |    |    |
|Nonverbal communication        |     |2   |    |2    |2    |
|Communication and attitude       |     |    |    |    |    |
|Types of service            |     |2   |    |2    |2    |
|Қызмет көрсетілімдері (қонақ үйдегі  |     |    |    |    |    |
|қызмет көрсету, тамақтану, ресторан, |     |    |    |    |    |
|автомобильді жалға алу, экстрендік  |     |    |    |    |    |
|көмек шақыру)             |     |    |    |    |    |
|Business Letter Structure       |     |2   |    |2    |2    |
|Іскерлік хаттың құрылымы        |     |    |    |    |    |
|How to write a Business letter in  |     |    |    |    |    |
|English. The Notepaper; The Addresse; |     |    |    |    |    |
|The letter writer; The date;     |     |    |    |    |    |
|Ұсыныс хат (Письмо предложение)    |     |2   |    |2    |2    |
|Useful notes for office workers At the |     |2   |    |2    |2    |
|office                 |     |    |    |    |    |
|Фирмада (фирмамен танысу, келешек  |     |    |    |    |    |
|жұмыстардың жоспарларын құру)     |     |    |    |    |    |
|Бизнесті ұйымдастыру түрлері Сұраныс  |     |2   |    |2    |2    |
|хат (Письмо-запрос)          |     |    |    |    |    |
| Report specifics, statements summary |     |1   |    |1    |1    |
|Impact presentation          |     |    |    |    |    |
|Types of American and British firms;  |     |1   |    |1    |1    |
|Partnerships; Limited Partnership;  |     |    |    |    |    |
|General Partnership; Limited      |     |    |    |    |    |
|Partnership.              |     |    |    |    |    |
|Types of American and British firms;  |     |1   |    |1    |1    |
|Partnerships; Limited Partnership;  |     |    |    |    |    |
|General Partnership; Limited      |     |    |    |    |    |
|Partnership.              |     |    |    |    |    |
|letter of complaint          |     |1   |    |1    |1    |
|answering a complaint         |     |    |    |    |    |
|arbitration              |     |    |    |    |    |
|Accepting a position         |     |1   |    |1    |1    |
|Refusing a job Application       |     |1   |    |1    |1    |
|Reference or Recommendation      |     |1   |    |1    |1    |
|Testimonial              |     |    |    |    |    |
|Resignation. Dismissal or Redundancy |     |1   |    |1    |1    |
|Жұмысшының жұмыстан босатылуы,    |     |    |    |    |    |
|шарттардың қысқаруы          |     |    |    |    |    |
|Меморандум. Memorandum. Information  |     |1   |    |1    |1    |
|Inquiry                |     |    |    |    |    |
|Қаржы көмегіне өтініш – Request for |     |    |    |    |    |
|financial support           |     |    |    |    |    |
|Құттықтау.               |     |1   |    |1    |1    |
|Congratulation             |     |    |    |    |    |
|Көңіл айту               |     |    |    |    |    |
|Condolence               |     |    |    |    |    |
|Газетке (мақала) хабарлама беру    |     |1   |    |1    |1    |
|Advertising in a Newspaper      |     |    |    |    |    |
|Travel Arrangements. Application form |     |1   |    |1    |1    |
|project components           |     |    |    |    |    |
|Impact statement            |     |    |    |    |    |
|Powerful persuasion          |     |    |    |    |    |
|Writer. Audience. Subject       |     |    |    |    |    |
|How to Improve letter writing skills.|     |1   |    |1    |1    |
|Хат жазуға дағдылау.          |     |    |    |    |    |
|Spelling Difficulties. Орфографиялық |     |    |    |    |    |
|қиындықтар.              |     |    |    |    |    |
|Lexical Difficulties Лексикалық    |     |1   |    |1    |1    |
|қиындықтар. Айтылуы, жазылуы, мағынасы|     |    |    |    |    |
|ұқсас сөздер.             |     |    |    |    |    |
|Contract writing invoices. Other    |     |1   |    |1    |1    |
|official documents           |     |    |    |    |    |
|consular invoices           |     |    |    |    |    |
|certificates of origin         |     |    |    |    |    |
|Барлығы                |     |30   |    |30   |30   |


3.Әдістемелік нұсқаулар:


  Кәсібилік.
  Студент болған күннен бастап  кәсіби маман ретінде ойлап, соған сәйкес
  жұмыс істеуге дағдылан. Сабаққа уақытында кел. Сабаққа үнемі дайындал.
  Кәсіби маманға  тән іс-әрекет ет. Тақырыпқа байланысты  өз ойыңды
  білдіруге құқығың бар. Өз ойыңды дәлелдеуге дайын бол.
Сабаққа қатысу.
   Барлық студенттер сабақтан қалмауы тиіс. 5 реттен арттық сабақ
босатқан студент оқудан шығарылады. 1семестрде 3 рет сабақ босатуға
болады.
Оқу жоспарында көрсетілген талаптарды физикалық және басқа себептермен
орындамаған жағдайда курстың алғашқы  2 аптасында бұл туралы оқытушы
құлағдар болуы тиіс.
Бақылау жұмыстары.
Семестр барысында жазбаша ағымдық бақылау жұмыстары жүргізіледі. Бұл
жұмыстарға едәуір балл бөлінетіндіктен студент міндетті түрде қатысуы
тиіс.
4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ
Оқу процесi дәріс және машықтану сабақтарынан тұрады. Сонымен  қатар
студенттер өздiк жумысына келесi тақырыптар бойынша дайындық жүргiзедi:
Аудармашылық кәсіптің тарихи қалыптасуы мен дамуы.
Аудармашылар тұрғысынан аудармашы кәсібі туралы көзқарас.
Тапсырыс беруші мен аудармашы арасындағы қатынас.
Тіларалық делдал ретіндегі аудармашының негізгі біліктілігі.

Аударма- әлеуметтік қызмет ретінде.
Аудармашыны дайындаудың психолингвистикалық ерекшелігі.
Аудармашылық қызметті ұйымдастыру.
Аудармадағы информациялық технологиялар.
Интернет- аудармашыға көмек ретінде.
Аудармашының жұмыс орны.

5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ
Аудармашының кәсіби этикасы.
Аудармашылардың кәсіби бірлестігі..
Ауызша аудармадағы прецизонды мәліметтердің ролі.
Лингвоэтникалық айрмашылықтарды ескеру.
Терминдерді қолдану ерекшеліктері.
Аудармашының «жалған» достары.
Көпшілік алдында сөз сөйлеу, аудиторияны баурап алу.
Коммуникация мақсатын жеткізу.
Бастапқы айтылыстың құрылымдық және мағыналық компоненттерін болжау.
Автор концепциясының түрлі аудармашылық интерпретациялауға ұшырауына
байланысты әртүрлі аудармашылар орындаған шығарманы талдау.
Сөздіктермен- аудармашының басты «құралдарымен» жұмыс істеу дағдылары.
Пайдаланылған сөздіктер мен анықтамалардың жетістіктері мен кемшіліктерін
бағалау.
Аудармашының өз бетінше кәсіби білім алуға дағдылануы.

6 .Бағалау саясаты.
Мәлімет:
Машықтану сабағы 30
ӨСӨЖ – 30
Межелік -2
1. Машықтану сабағы
Сабаққа қатысу: 1.х 30сабақ-30б
 2.ӨСӨЖ
Үй тапсырмаларына берілетін жаттығу: 2бх30-60б
3. СӨЖ
Ауызша тақырыптар 1бх30-306
4.Межелік бақылау: 2х 10-20б;.
Пән бойынша студенттердің білімін бақылау мынандай формада жүргізіледі.


Students results schedule :

|Letter grade    |Grade     |Per cent  |              |
|А          |4,0      |95-100   |Excellent         |
|А-         |3,67     |90-94   |              |
|В+         |3,33     |85-89   |Good            |
|В          |3,0      |80-84   |              |
|В-         |2,67     |75-79   |              |
|С+         |2,33     |70-74   |Satisfactory        |
|С          |2,0      |65-69   |              |
|С-         |1,67     |60-64   |              |
|D+         |1,33     |55-59   |              |
|D          |1,0      |50-54   |              |
|F          |0       |0-49    |Poor            |
|I          |NA      |-     |Unfinished         |
|P          |-       |Got through|Got through        |  І. Ағымдық бақылау
  Ауызша сұрау
  Жазбаша сұрау
  Үй тапсырмасын қорғау мен көрсету
  Жаттығулар жасау


  ІІ. Межелік бақылау

  7 Literature /Әдебиет

7.1 Basic Literature
7.1 Readings in Management and Economics
7.2 Thomas Karl. Economic considerations
7.3 Michel B. Smith. The Language of Trade
7.4 С. Шевелева. Основы Экономики и бизнеса
7.5 Peter Stratt. An Intermediate Business English Course

7.2 Additional literature
7.2.1 Dr. G. Howard Poteet. Starting up your own business
7.2.2 Аудиокурс делового английского языка. Financial English
7.2.3 Богацкий. Дюканова. Бизнес-курс английского языка
7.2.4 Израилевич. Деловая корреспонденция и документация на английском
языке
7.2.5 Васильева. Business correspondence in English
7.2.6 Потапова. Ключ к деловому успеху